Chalmers studenter vinner trädesign tävling på Nordbygg

Massor i rörelse. Simon Viklund och Tore Lagerquist på Chalmers Tekniska Högskola (CTH). Bild: Sveriges Arkitekter

Nordbygg och Svenskt Trä har tillsammans med Sveriges Arkitekter utsett vinnaren av "Nya ögon på trä" – en tävling för arkitekturstudenter. Vinnarbidraget, "Massor i rörelse", från Chalmers tekniska högskola, imponerade med sitt nytänkande och framhävande av träets potential för innovation och återbruk.

Uppgiften var att skapa en träffpunkt på Nordbygg, och det vinnande förslaget kommer att byggas vid entrén under evenemanget i april 2024. Förutom äran får skaparna Simon Viklund och Tore Lagerquist 50 000 kronor och en studieresa.

Juryn uppmärksammade även "Brädgård" från Lunds tekniska högskola med ett hedersomnämnande och noterade två andra förslag, "Lada på språng" och "Träffpunkten stugan", för deras utmaning av traditionella träbyggande typer.

Sammanfattningsvis betonade juryn det starka studentengagemanget för hållbarhet och cirkularitet samt det innovativa synsättet på trä som en viktig aktör i den pågående förändringsprocessen.

Juryn motiverar "En välproportionerad och genomarbetad stomme i limträ utgör ramverk för en mötesplats med scen och sittplatser. Limträkonstruktionen kompletteras och kläs med CNC-frästa, bearbetade massiva träskivor, som får ett tydligt läsbart textilt uttryck, där materialet i sig blir ornamentik.