NCC utför takombyggnation på länssjukhuset i Trollhättan

NCC stegar framåt med ett 60 MSEK kontrakt för ombyggnation av taket på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Foto: Kevin Nirs

NCC har ingått ett ytterligare avtal med Västfastigheter gällande ombyggnation av taket på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Det nya avtalet har ett värde på cirka 60 miljoner kronor.

Projektet omfattar omkring 11 500 kvadratmeter takyta fördelat över olika våningsplan. Eftersom arbetet kommer att pågå nära den befintliga sjukhusverksamheten och allmänna utrymmen, krävs noggrann kommunikation och samarbete med sjukhusets verksamheter och driftavdelning. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella påverkningar på tredje part.

NCC har tidigare utfört flera projekt vid NÄL, inklusive om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen, ombyggnation av en kardiologisal och gynekologisk operationsenhet samt ombyggnation av taket.

Joakim Antonsson, affärschef på NCC Building Sweden, kommenterade att de tar med sig lärdomar och erfarenheter från tidigare projekt på NÄL. NCC strävar efter att med noggrann planering och förberedelse säkerställa ett tryggt och säkert genomförande för alla inblandade parter.

Entreprenadarbetet för detta avtal förväntas vara slutfört under 2024, och affären kommer att registreras under första kvartalet 2024 inom affärsområdet NCC Building Sweden.