Godkänd detaljplan för 200 nya bostäder i Sjungande dalen

Foto: Ümit Yıldırım/Unsplash

Godkännandet av den nya detaljplanen för Sjungande dalen, Skellefteå innebär att de planerade 200 nya bostäderna tar ett steg närmare förverkligande. Beslutet har fattats av bygg- och miljönämnden och kommer nu att skickas vidare till kommunfullmäktige för det slutgiltiga beslutet.

Det aktuella området är beläget direkt norr om Orkestervägen och omges av befintliga flerbostadshus i söder samt skog och Sjungande dalens elljusspår i övriga riktningar.

Enligt planen kommer de nya bostäderna att placeras nära de olika friluftsaktiviteterna som området erbjuder. Innergårdsmiljöerna kommer att designas för trivsel med ytor avsedda för lek och socialt umgänge. Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden, betonar detta och understryker att de nya byggnaderna, bestående av drygt 200 bostadslägenheter, kommer att placeras högt upp på tomten för att minimera risken för skuggning på de befintliga bostäderna i området. Byggnaderna föreslås variera i höjd mellan fem och nio våningar, där de lägre våningarna kommer att placeras närmast Orkestervägen enligt planförslaget.