SBUF utser Årets innovation - Banbrytande projekt inom byggbranschen

Projekten som är nominerade till Årets innovation: cirkulära tjänster, klimatförbättrad betong och en ny mätmetod för fukt. Bild: SBUF

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) premierar det mest framstående projektet från föregående år med utmärkelsen "Årets innovation". De nominerade projekten gör betydande bidrag till byggbranschens fortsatta utveckling. 

Till titeln "Årets innovation" väljs projekt ut i hård konkurrens. SBUF disponerar över ett omfattande projektarkiv med årliga resultat, och alla nominerade anses vara vinnare. Efter att ha tagit emot nomineringar från olika utskott, utser SBUF:s styrelse det vinnande projektet, vilket kommer att presenteras den 18 april.

Anneli Kouthoofd, VD för SBUF, kommenterar: "Årets nomineringar representerar exempel på forskning, utveckling och innovation som främjar byggbranschen. Projekten fokuserar på cirkulära tjänster för installatörer, kunskap om klimatförbättrad betong samt mätmetoder för fukt. Resultaten har betydande nytta för branschen och kan användas, vidareutvecklas och implementeras."

De nominerade projekten för "Årets innovation" är:

 1. Cirkulära tjänster för främjande av återbruksmarknaden inom installationsbranschen

  • Ansökande företag: Bravida
  • Projektledare: Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet

  Installationssbranschen strävar efter att öka de cirkulära materialflödena för att skapa mer hållbara byggnader och installationer. Resultatet presenterar en handlingsplan för att främja ökat återbruk genom etablering av nya standarder och samarbeten med andra aktörer inom byggsektorn.

 2. STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

  • Ansökande företag: Skanska Sverige AB
  • Projektledare: Hans Hedlund

  Projektet presenterar materialdata som är avgörande för branschens anpassning till framtiden. Inom ramen för AMA Anläggning 23 EBE.11 har kraven för klimatförbättrad betong anpassats för att minska risken för temperaturinducerade sprickor.

 3. RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning

  • Ansökande organisation: Byggföretagen
  • Projektledare: Ted Rapp

  Projektet introducerar en ny överenskommen mätmetod för fuktmätning av betong i byggprojekt. RBK-systemet har utökats och innefattar även en förbättrad metodik för RF-bestämning i golvavjämning.