Nio byggaktörer tilldelas markreservationer öster om Hyllievångsparken, Malmö

Illustration: Malmö stad

Intresset för att utveckla området öster om Hyllievångsparken har varit betydande, och idag fattades beslut om vilka nio byggföretag som tilldelas markreservationer. Området utmärker sig genom sitt fokus på klimataspekter och dess attraktiva läge direkt intill den nya parken.

De nio byggföretag som nu har tilldelats markreservationer i området öster om Hyllievångsparken har presenterats. I markanvisningen uppmanade kommunen till förslag som prioriterar klimatomställning och estetisk gestaltning av bebyggelsen. Dessutom ställdes krav på minimala koldioxidutsläpp, vilket resulterade i att byggföretagen utarbetade klimatkalkyler som kommer att övervakas under hela projektets livscykel.

Camille P Cederberg från Malmö stad, ansvarig för markanvisningen, kommenterar den stora marknadsintresset och det mångfaldiga utbudet av intressanta förslag angående både klimatfrågor och arkitektonisk kvalitet. Hon framhåller också bredden bland de utvalda byggaktörerna som ett positivt tecken inför det kommande arbetet.

De företag som har tilldelats markreservationer är ALFA Limhamn AB, ByggVesta AB, INKLD Projektutveckling Theta AB, JM AB, Magnolia Projektbolag, Riksbyggen ek för, Skanska Projektutveckling Sverige AB, Sundprojekt Bostads AB och Volito Fastigheter.

Området öster om Hyllievångsparken omfattar fyra bostadskvarter, två kontorsbyggnadsrätter, en förskola, en mobilitets- och parkeringsanläggning, allmänna gator och ett nytt torg. Det är även Malmös senaste stadsdel som har blivit certifierad enligt Citylab-standarden, vilket innebär att den uppfyller nationella och globala hållbarhetskrav.