Thomas Forskningsstiftelse premierar hållbara ingenjörsinsatser

Nyexaminerade civilingenjörerna Johan Lindquist och Anna Stigenberg fick ta emot stipendium av Familjen Thomas Forskningsstiftelse. Övre raden från vänster Finn Johnsson, styrelseordförande i Familjen Thomas Forskningsstiftelse och till höger Hans Karlander, VD Thomas Concrete Group. Foto: Thomas Concrete Group

Två färska civilingenjörer från Chalmers Tekniska Högskola, Anna Stigenberg och Johan Lindquist, har blivit tilldelade ett stipendium på 50 000 kronor för deras avhandling om hållbart byggande med betong. Familjen Thomas Forskningsstiftelse erkänner deras prestationer inom ämnet och belönar dem för deras insatser.

Materialstyrka och hållbarhet är avgörande faktorer för byggnadsgrunder. I deras avhandling har de två nyligen examinerade studenterna utforskat materialoptimering av pålningsgrunder med hjälp av avancerade beräkningsverktyg och optimeringsalgoritmer. Målet är att vägleda konstruktionsingenjörer mot att skapa strukturer som är mer koldioxideffektiva. Mer specifikt har de undersökt hur olika strukturella parametrar påverkar behovet av material i en pålgrund. Resultaten pekar på optimala avstånd mellan pålarnas centra och plattor för olika pålagda belastningar och grundtyper. Den optimerade designen visar potential att minska koldioxidavtrycket med upp till 52 procent, jämfört med genomsnittliga värden från branschpraxis.

"Familjen Thomas Forskningsstiftelse har som syfte att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom betong, särskilt med fokus på hållbarhet. Därför är det extra glädjande att stiftelsen kan tilldela ett stipendium av denna art", säger Hans Karlander, VD och koncernchef för Thomas Concrete Group AB.

Stiftelsen grundades av familjen Thomas, ägare till den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group AB, med verksamhet i USA, Tyskland, Polen, Norge och Sverige.

"Thomas Concrete Group har länge varit en föregångare inom hållbarhet i Sverige. Redan 2012 var vi pionjärer med klimatförbättrad betong, och det är glädjande att se att efterfrågan ökar och att branschen successivt blir mer engagerad i att praktiskt minska koldioxidavtrycket. Tillsammans kan vi göra betydande skillnad inom byggbranschen."

Ansökningar för stipendiet 2024 är redan öppna och gäller för avhandlingar som genomförts mellan den 1 september 2023 och den 31 augusti 2024. Nomineringar görs av studenternas examinator senast den 1 december 2024.