Törsjö Gavlar - Ekeblad Bostad vinner markanvisning i Örebro

Illustration: Ekeblad Bostad

Ekeblad Bostad har, i samarbete med Navjord arkitektur, MAA och Urbio, vunnit markanvisning för Törsjö 1:160 i Örebro, i en tävling med många deltagare och intensiv konkurrens. Planen är att utveckla ett område med höga hållbarhetsambitioner.

Det segrande förslaget, Törsjö Gavlar, utmärker sig genom ett genomtänkt koncept som tar hänsyn till såväl befintlig bebyggelse som den omgivande naturen. Inspirerat av de omkringliggande ladugårdarnas unika estetik, skapar arkitekterna en särpräglad atmosfär, särskilt synlig i bostädernas fasader där de röda gavlarna och putsade socklarna återspeglar den rustika charm som kännetecknar ladugårdarna.

bild
Projektförslag Törsjö Gavlar. Illustration: Ekeblad Bostad

Törsjö Gavlar kommer att erbjuda en varierad boendemiljö med rad- och parhus, där fokus läggs på gemensamma utrymmen och grönskande miljöer. Hållbarhet betonas genom solpaneler på taken och olika gemensamhetsplatser som främjar möten och samvaro.

Emil Lundin, Arkitekt och Partner på Ekeblad Bostad, uttrycker stolthet över att ha vunnit markanvisningstävlingen och understryker företagets mål att skapa inte bara bostäder utan levande och hållbara kvarter. Målet är att skapa platser där människor trivs och där både boende och grannar upplever omsorgsfullhet kring arkitektur och gemensamma miljöer.

Projektet Törsjö Gavlar förbereder sig nu för nästa fas av förstudie och planering med ambitionen att förverkliga den vinnande visionen för området. Ekeblad Bostad, Navjord Arkitektur, MAA och Urbio ser fram emot att fortsätta sitt nära samarbete för att skapa en unik och hållbar boendemiljö i Örebro.