Energieffektiviteten skjuter i höjden - Bricks i Lund går från E till A på ett år

Från vänster i bild Jan Larsson, projektledare för kyla- och värmelösningar på Wihlborgs och Hassan Mahdi, förvaltare på Wihlborgs, samt Johannes Widén, platschef på Bricks Eatery, har engagerat sig i att minska energianvändningen i Bricks.

Inom loppet av ett år har Bricks på Ideon i Lund lyckats höja sin energieffektivitet från klass E till A, samtidigt som Bricks Eatery, restaurangen i byggnaden, har lyckats halvera sin elförbrukning. Framgången kan tillskrivas en egen energiinnovation, en omfattande solcellsanläggning, implementering av energieffektiv belysning och olika förändringar i beteendet hos dem som använder lokalerna.

Hassan Mahdi, förvaltare på Wihlborgs, och hans kollegor beslutade sig för att göra en betydande satsning för att förbättra energieffektiviteten för fastigheten Bricks i Lund, där hyresgäster verkar inom områden som elektrifiering, foodtech, cleantech och energi. Resultatet av deras insatser är en imponerande minskning av den specifika energianvändningen (dvs. byggnadens energiförbrukning per kvadratmeter och år) med hela 46 procent.

Den mest betydande åtgärden för att minska energianvändningen var implementeringen av Wihlborgs egna "Jannelösning", en innovativ kylvärmepump skapad av Jan Larsson, projektledare för kyla- och värmelösningar.

– Tack vare denna unika innovation, som effektivt återvinner värme och kyla i fastigheten i kombination med befintliga fjärrvärme- och fjärrkylsystem, har energiförbrukningen minskat avsevärt, förklarar Hassan Mahdi.


Jan Larssons unika kylvärmepump återvinner värmen och kylan i fastigheten tillsammans med befintligt fjärrvärme- och fjärrkylsystem. Foto: Wihlborgs

Driften av huset har genomgått en omfattande översyn där både större och mindre förbättringar genomförts. Installation av energieffektiv LED-belysning, ett nytt klimatskydd för alla södervända fönster och optimerade driftstider för ventilationssystemet är några exempel.

Solcellsanläggningen på taket är en av de största i Wihlborgs fastighetsportfölj och utmärker sig genom sitt förhållandevis låga klimatavtryck jämfört med konventionella solpaneler. Det beror främst på att panelerna produceras med material som har lägre klimatavtryck vid framställningen och brytningen av kisel. Panelerna är dessutom sammansatta i Europa vilket ytterligare bidrar till att minska klimatavtrycket, eftersom transporterna kan reduceras.

– Det är väldigt givande att se så snabb effekt av våra insatser. Insatserna ger inte bara minskade driftskostnader för fastigheten och en framtidssäkring genom egenproducerad energi, utan också förbättrad komfort för hyresgästerna. Bättre belysning i gemensamma utrymmen och klimatskydd som effektivt blockerar solens strålar bidrar t.ex. till ett mer stabilt inomhusklimat, säger Hassan Mahdi.


Insatserna för att minska energianvändningen leder till förbättrad komfort för hyresgästerna. Bättre belysning i gemensamma utrymmen och klimatskydd för solens strålar bidrar med ett mer stabilt inomhusklimat. Foto: Wihlborgs

"Våga investera"

För energikrävande verksamheter som restauranger kan energibesparande åtgärder göra stor skillnad. Det kan Johannes Widén, platschef på Bricks Eatery, vittna om. Genom en kombination av ny teknik och beteendeförändringar har restaurangen halverat sin energianvändning på ett år.

– Vi har bytt ut alla belysningsarmaturer till led och installerat rörelsevakter i utrymmen vi inte rör oss i lika ofta. Men det handlar också om hur vi agerar i det dagliga arbetet, som t.ex. att vi sätter på vattenbadet till maten bara strax före lunch, använder lock över tallriksvärmarna för att bevara mer av värmen och flyttar över mat mellan värmeskåp och ugnar så att vi kan stänga av dem efter hand.


Genom en kombination av ny teknik och beteendeförändringar har Johannes Widén, platschef på Bricks Eatery, tillsammans med sina kollegor, halverat restaurangens energianvändning på ett år. Foto: Wihlborgs

Många branschkollegor har intresserat sig för Bricks Eaterys framgångar och Johannes Widén ser stora möjligheter för branschen att minska sina energikostnader.

– Det gäller att vara nyfiken och gå till botten mer vad som drar mycket energi. Och att våga investera. Vi skaffade 200 nya belysningsarmaturer som drar en tiondel av vad de gamla gjorde. Den investeringen har vi fått igen på bara ett år. Vi hade kunde inte tänka oss att det skulle ge så stor effekt.

Att ha en nära dialog med fastighetsägaren är ett annat tips Johannes vill dela med sig av.

– Vi har samarbetat nära i det här och bett om att få statistik tidigt och löpande, så att vi kunnat se vilka insatser som ger effekt.


Enligt Johannes Widén, platschef på Bricks Eatery, handlar det om att våga göra nya investeringar. Installationen av 200 nya belysningsarmaturer gör att restaurangen numera drar en tiondel jämfört med den gamla belysningen. Foto: Wihlborgs

Varmvattnet nästa fokusområde

Johannes och hans kollegor fortsätter arbetet med att minska energianvändningen. Under våren är det varmvattnet som står i fokus och hur nyttjandet av det kan minska i samband med matlagning och städning.

– Många av oss som jobbar här är intresserade och engagerade när det kommer till energiförbrukning, både på jobbet och privat. Så vi fortsätter!