Volito Fastigheter och LINK Arkitektur vinner markanvisning i Malmö

Illustration: LINK Arkitektur

Malmö stad anordnade en markanvisning för det område som ligger öster om Hyllievångsparken och är certifierat av Citylab. Vinnarna har nu utsetts, och bland dem finns Volito Fastigheter och LINK Arkitektur. Beslutet om tilldelning fattades av tekniska nämnden den 26:e februari, och arbetet kommer nu att påbörjas på allvar.

Martina Davidsson, projektutvecklingschef på Volito Fastigheter, delar sin entusiasm: "Vi ser verkligen fram emot att utveckla egna hyresrätter med fokus på hållbarhet, kvalitet och långsiktighet. Det här projektet kommer att bli ett hus som både vi och Malmöborna kan vara stolta över i flera generationer framöver. Därför valde vi att samarbeta med LINK Arkitektur, som delar vår vilja att ta ansvar för våra skapelser och det arv vi lämnar efter oss."

Det nya området kommer att omfatta nästan 600 bostäder, ett kontorskvarter, ett mobilitetshus och en förskola med fokus på klimatvänlig utveckling. Flerbostadshuset kommer att harmonisera med omgivande bebyggelse samtidigt som det bidrar till platsens identitet genom ett samtida uttryck. Projektet strävar efter en tät och urban miljö intill parken, med byggnader från fem till sex våningar och ett varierat taklandskap.

Den semiprivata innergården och gröna hjärtat i kvarteret kommer att erbjuda en kontrast till stadsmässigheten på gatorna. Genomtänkt design, materialval och detaljer kommer att göra bostadshusen vackra på både avstånd och nära håll, med möjligheter för lek, odling, solning och gemenskap på innergården och takträdgårdarna.

Volito Fastigheter och LINK Arkitektur överskrider de högt uppsatta hållbarhetsmålen i Malmö stads markanvisning. Målet var en maximal klimatpåverkan på 290 kgCO2e/m², men det vinnande teamet strävar efter högre hållbarhet med en målsättning på max 215 kgCO2e/m², vilket är 25 procent lägre. Genom användning av återbruk, klimatförbättrad betong och trä har de skapat en innovativ lösning. Projektet inkluderar även storskaligt återbruk av byggnadsmaterial inom Volito Fastigheters bestånd för att minska klimatavtrycket ytterligare.

Visionen för projektet är att erbjuda hållbara och kvalitativa bostäder för så många som möjligt. En viktig samarbetspartner för social hållbarhet är Skåne Stadsmission, med målet att reservera 20 procent av lägenheterna för boendeinsatsen "Barns bostad först" för barnfamiljer. Teamet strävar också efter att skapa platsspecifika lösningar för att minska utanförskap och skapa en trygg boendemiljö.