Västra hamnen i Malmö ska få en ansiktslyftning

Västra hamnen Foto: Malmö stad

När området väster om klaffbron i Malmös västra hamn utvecklas, planeras ett trivsamt kajstråk, flera nya grönområden, och en synlig byggnad. Malmös stadsbyggnadsnämnd beslutade att ta fram en ny detaljplan för området för att skapa en trevligare entré till Västra hamnen och förbättra framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Planen betonar hållbarhet och bevarande av befintlig grönska, inklusive träd längs kajstråket. Möjligheten att omvandla parkeringsplatsen till en grön plats undersöks också. Krav på hög kvalitet ställs på utvecklingen av området på grund av dess synlighet och närhet till vattnet.

– Den ljusgröna klaffbron är ett landmärke i sig som med de här planerna blir en del av en ny entré till Västra hamnen. Att ta tillvara på det befintliga för att skapa nytt har präglat utvecklingen i området och det här är inget undantag, säger Arwin Sohrabi, vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Västra hamnen är värd en välkomnande entré som personifierar allt det fina som stadsdelen har att erbjuda våra Malmöbor och besökare. I form av framträdande bebyggelse, ett nytt torg och bättre tillgänglighet till kajerna värnar vi den blågröna infrastrukturen i området och skapar en trevligare plats för fler att mötas, säger Lars Hellström, ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Källa: Malmö stad