Planerat tågstopp på Mälarbanan

Tågtrafik på delar av Mälarbanan stängs av. Foto: Trafikverket

Under påskhelgen kommer delar av Mälarbanan att vara avstängd för tågtrafik. Avstängningen påverkar sträckan mellan Jakobsberg och Stockholm city och är nödvändig för att möjliggöra underhållsarbete längs järnvägen.

Under den här perioden kommer arbeten att utföras både längs järnvägsspåren och i deras närområden, något som inte kan göras när tågtrafiken pågår. Planerade arbeten inkluderar flera projekt längs sträckan Huvudsta till Barkarby.

I Barkarby kommer fokus ligga på att fortsätta arbetet med att installera nya plattformar för regional- och fjärrtåg. Denna fas kommer att innefatta montering av kanter till dessa plattformar. Dessutom kommer två skyddsportaler som tidigare byggts över järnvägsspåren att demonteras och flyttas bort från området. Dessa skyddsportaler har varit nödvändiga för att möjliggöra arbete bredvid och ovanpå spåren under perioder när tågtrafiken varit aktiv. Nu är de inte längre nödvändiga och kan därför tas bort.

Under påskens avstängning kommer kontaktledningar och signalsystem som finns i skyddsportalerna att demonteras och temporärt flyttas tillbaka under stationshuset. Detta är en del av de nödvändiga förberedelserna för att fortsätta arbetet längs Mälarbanan.

– När den nya stationsentrén och de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg står klara i Barkarby kommer de att vara en del i den nya knutpunkten för kollektivtrafik som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt, säger Göran Tiger projektledare på Trafikverket.

I Spånga kommer anläggningen att kompletteras med ballast, vilket är makadam som ligger i järnvägsspåret. Även arbeten med kabelförläggning kommer ske under påskhelgen i Spånga. Trafikverket kommer att ta bort betongfundament vid Ulvsundavägens bro i Solvalla där Tvärbanans skyddsportal har stått och utföra geotekniska fältundersökningar vid Bromstensbron längs järnvägsområdet.

Citybanan stängs av samtidigt Trafikverket stänger även av delar av Citybanan under samma period, sträckan mellan Stockholm city och Stockholm Odenplan.

Källa: Trafikverket