Klimathandlingsplanen: ”Regeringen ska inte styra val av byggmaterial”

- Ett ensidigt fokus på träbyggande riskerar suboptimering, snedvriden konkurrens och att uppsatta klimatmål inte uppnås, säger Malin Löfsjögård, Vd Svensk Betong.

- Det är inte politikens uppgift att prioritera ett byggmaterial före något annat. Betongbranschen har en färdplan med målsättningen att all betong på marknaden ska vara klimatneutral 2045 med delmålet att klimatneutral betong ska finnas på marknaden redan 2030. Regeringens övertygelse om att materialet trä är bäst lämpat för att uppnå EU:s och Sveriges klimatmål utgår inte från vetenskap och fakta, säger Malin Löfsjögård, Vd Svensk Betong.

Av: Amanda Hardwick
Foto: Svensk Betong, Pressfoto

Regeringen har presenterat sin klimathandlingsplan för att uppnå EU:s och Sveriges klimatmål. I planen lägger regeringen fram förslag om ökad satsning på träbyggande. Svensk Betong är starkt kritiska till att regeringen förbiser fakta och i stället försöker styra val av byggmaterial.

- Det är inte politikens uppgift att ensidigt prioritera ett byggmaterial före något annat. Betongbranschen har en färdplan med målsättningen att all betong på marknaden ska vara klimatneutral 2045 med delmålet att klimatneutral betong ska finnas på marknaden redan 2030. Redan idag finns klimatförbättrad betong med halverad klimatpåverkan på marknaden och den får en allt centralare roll i byggbranschen, inte bara för dess hållbarhet men även för dess robusthet och styrka som krävs för krisberedskap gentemot en orolig omvärld men även som samhällsskydd inom klimatanpassningen av våra samhällen, säger Malin Löfsjögård, Vd på Svensk Betong.

Betong är idag det dominerande byggmaterialet i det svenska flerbostadsbyggandet. Svensk Betong uppmanar regeringen att överväga en mer balanserad syn på byggmaterial i sin klimathandlingsplan.

- Regeringens övertygelse om att materialet trä är bäst lämpat för att uppnå EU:s och Sveriges klimatmål utgår inte från vetenskap och fakta. Regeringen verkar heller inte förstå den samhällsekonomiska men även den klimatmässiga nyttan av: rätt material på rätt plats ur ett livscykelperspektiv, säger Malin Löfsjögård.

Svensk Betong stödjer en hållbar utveckling av byggsektorn, där olika material kompletterar varandra för att uppnå de bästa lösningarna. En välgrundad, forskningsbaserad strategi är nödvändig för att säkerställa att samhället byggs på ett hållbart och långsiktigt sätt.

- Ett ensidigt fokus på träbyggande riskerar suboptimering, snedvriden konkurrens och att uppsatta klimatmål inte uppnås. Dessutom underminerar det betongens bevisade fördelar och dess potential i att möta framtidens byggbehov och klimatomställning, säger Malin Löfsjögård.