Peab påbörjar ombyggnad av skola i Lund

Foto: Annika Persson

Peab har tilldelats uppdraget att genomföra ombyggnaden av en skola i Lunds kommun, på uppdrag av Lundafastigheter. Kontraktssumman för projektet är 139 miljoner svenska kronor.

Den aktuella fastigheten är belägen i den sydöstra delen av Lund, i området Vipelyckan. Skolan har länge fungerat som plats för Gymnasieskolan Vipans restaurang- och livsmedelsprogram och kommer nu att få moderna faciliteter för utbildningsverksamhet, inklusive storkök och bageri. Den totala ombyggnadsytan uppgår till nästan 4 200 kvadratmeter bruttoarea.

Olle Olsson, regionchef på Peab, uttrycker glädje och stolthet över att vara en del av skapandet av gynnsamma lärandeförhållanden för eleverna i Lund. Han betonar vikten av uppdraget för Peab som samhällsbyggare.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och har redan påbörjats, med beräknad färdigställande i april 2025. Projektet kommer att rapporteras som order under det första kvartalet 2024.