Fojab vinner med hållbart förslag för Berga trädgårdsstad

Fojabs vinnande förslag för Berga Trädgårdsstad sätter hållbarhet och gemenskap i centrum. Illustration: Fojab

Fojabs förslag kommer att vara det ledande underlaget för utvecklingen av Berga trädgårdsstad, en ny stadsdel i Eslöv. Tre olika arkitektkontor inbjöds att samtidigt presentera sina förslag för den första etappen av Östra Eslöv.

Uppdraget var att, med utgångspunkt i Eslövs identitet, skapa en struktur för den nya stadsdelen i form av en trädgårdsstad med fokus på hållbarhet. Området sträcker sig över 37 hektar, och den aktuella etappen omfattar 45 000 kvadratmeter.

Trädgårdsstaden konceptualiserades i Storbritannien under början av 1900-talet som en respons på trångboddhet och ohälsa. Målet var att förena det bästa av stads- och lantlivet i en planerad och inbjudande miljö. Gamla Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg är bland de mest välkända exemplen i Sverige.

Foto
Fojabs arkitekter skapar mötesplatser och gröna rum för en hållbar vardag i Berga Trädgårdsstad. Illustration: Fojab

Det segrande förslaget för Berga trädgårdsstad betonar hållbarhet, social gemenskap och högkvalitativ arkitektur. Åsa Samuelsson, arkitekt på Fojab, beskriver de centrala koncepten:

– Vårt förslag utgår från trädgårdsstadens småskaliga stadsstruktur med en mångfald av grönområden och samlingsplatser. Det blir enkelt att leva ett hållbart vardagsliv här, med generösa möjligheter till odling, bekväma cykelstråk och närhet till vardagsservice som förskolor och rekreation. Vi strävar efter att vidareutveckla de lokala handelsmöjligheterna och skapa ett mindre centrum för stadsdelen som blir en ny framträdande ingång till Berga trädgårdsstad.

FOJAB:s förslag kommer att utgöra grund för den fortsatta utvecklingen av strukturplanen för Berga trädgårdsstad. Denna plan kommer bland annat att ge en övergripande bild av områdets framtida utveckling och ligga till grund för kommande detaljplaner.