ByggDialog och Morastrand inleder skolprojekt i Mora

Från vänster: Mikael Svensson, projektchef på Morastrand AB, Mikael Hedh, vd på Morastrand AB, Kristin Folkesson, projektchef på ByggDialog och Erik Olsson, ombud och områdeschef på ByggDialog.

På Strandenområdet i centrala Mora planerar ByggDialog i samarbete med Morastrand AB att uppföra en ny högstadieskola. Projektgruppen samlades under onsdagen och markerade därmed starten för projektet.

– Det är mycket spännande med ett skolprojekt i Mora. På ByggDialog ser vi fram emot att påbörja den första fasen av projektet och inleda samarbetet med Morastrand AB. Vårt arbetssätt, partnering, är optimalt för detta projekt med dess ambitiösa mål. Skolbyggnationer är en av våra främsta expertisområden, och detta blir vårt första skolprojekt i Dalarna, vilket gör det extra speciellt, säger Kristin Folkesson, projektchef på ByggDialog.

Högstadieskolan, som kommer att rymma 800 elever, ska genomgå ny- och ombyggnation. I projektet ingår även konstruktionen av två idrottshallar, utrymmen för kulturskola samt ungdomsgårdsverksamhet. Byggnaderna på Strandenområdet förväntas vara klara för användning till höstterminen 2027.

– Vi har nu tagit ännu ett viktigt steg mot genomförandet av Strandenprojektet. Jag är mycket nöjd över att inleda samarbetet med ByggDialog. Arbetsformen, partnering, är utmärkt för detta projekt eftersom den bygger på transparens och samarbete samtidigt som den innebär stor flexibilitet och lyhördhet. Jag undertecknade entreprenadavtalet med stor glädje och tillförsikt, säger Mikael Hedh, VD på Morastrand AB.

Morastrand AB är det kommunala bostadsföretaget i Mora och äger och förvaltar 2 150 bostäder. Utöver bostäder hyr de ut lokaler, garage och parkeringsplatser.