Startskott för geologibyggnaden i Forsmark

Foto: Julia Holmgren, SKB

Nyligen markerades starten för byggandet av Geologibyggnaden i Forsmark. Veidekke är ansvariga för att skapa nya kontors- och verksamhetslokaler i trä åt Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vid den ceremoniella spadtagningen stod Jim Härdin, strategisk inköpare på SKB, tillsammans med Krister Olsson, regionchef på Veidekke Bygg Öst.

Jim Härdin och Krister Olsson deltog i evenemanget för att symbolisera det strategiska partnerskapet mellan SKB och Veidekke. Geologibyggnaden kommer att fungera som ett centralt nav för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning i området. Denna byggnad är särskilt betydelsefull inför de stora kommande projekten i Forsmark. Stefan Engdahl, VD på SKB, understryker vikten av att bygga hållbart med tanke på miljön både när det gäller byggteknik och materialval.

– Vi har identifierat behovet av att framtidssäkra våra lokaler inför kommande stora projekt, och det är därför av yttersta vikt för oss att bygga på ett hållbart sätt med hänsyn till miljön, säger Stefan Engdahl.

Produktionen av Geologibyggnaden har redan påbörjats och förväntas vara klar i mars 2025. Krister Olsson, regionchef på Veidekke Bygg Öst, ser fram emot att bidra till Forsmarks utveckling genom att bygga Geologibyggnaden med hög hållbarhetsprofil.

– Vi ser fram emot att påbörja produktionen av Geologibyggnaden och att fortsätta bygga på vår goda relation med SKB. Tillsammans kommer vi att fortsätta utveckla Forsmark, säger Krister Olsson.