95-årig arkitekt hederas för räddningen av Eslövs kulturarv - Lagerhuset

Curt Salomon-Sörensen tog emot utmärkelsen i Eslöv. Från vänster syns Catharina Malmborg, Eva Hallberg, Curt Salomon-Sörensen , Eva Hagenfeldt och Johan Andersson. Foto: Eslövs kommun

Även arkitekten som säkerställde att Lagerhuset i Eslöv bevarades för framtiden har nu fått ett bevis på Eslövs kommuns uppskattning. Arkitekt Curt Salomon-Sörensen spelade en betydande roll när det gamla spannmålslagret omvandlades till bostadsrätter istället för att rivas i början av 2000-talet. Lagerhuset tilldelades Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2023, där bostadsrättföreningen Lagerhusets vänner mottog utmärkelsen.

Curt Salomon-Sörensen, som nu är 95 år gammal, accepterade gladeligen att besöka Eslöv och ta emot ett diplom som visar att Lagerhuset tilldelats Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2023.

bild
Det nio våningar höga Lagerhuset i Eslöv byggdes om från spannmålsmagasin till bostadshus. Foto: Eslövs kommun

Utmärkelsen överlämnades under en lunch med kommundirektör Eva Hallberg, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Ritat av Gunnar Asplund Lagerhuset i Eslöv är ritat av den världsberömde arkitekten Gunnar Asplund. Byggnaden uppfördes ursprungligen som ett spannmålsmagasin och stod färdigt 1918. Det var ett av flera liknande magasin runt om i landet, uppförda av staten för att lagra spannmål under matbristen efter de svåra åren under första världskriget.

Huset användes delvis som spannmålslager fram till 1970-talet. Efter det stod det förfallet under många år och nådde till slut en sådan förfallenhet att det förmodligen skulle ha rivits om det inte vore för Curt Salomon-Sörensen, Midroc och den ihärdiga gruppen "Lagerhusets vänner".

Huset renoverades och omvandlades till 31 bostadsrätter, vilka blev inflyttningsklara 2008 - samma år som huset fyllde 90 år.

Bevarat för framtiden Omvandlingen av Lagerhuset till bostäder innebär att en byggnad med betydande historiskt värde har bevarats för framtida generationer. Idag står den stolt på sin plats och har blivit ett känt landmärke som invånarna i Eslöv är stolta över.

bild
– Jag ser tillbaka med stor glädje och värme på mina år i Eslöv. Att bli omnämnd i samband med Lagerhuset gör mig stolt och tacksam. Denna utmärkelse känns som ett slags höjdpunkt för mig, säger Curt Salomon-Sörensen. Foto: Eslövs kommun