Undersökning avslöjar hur byggprojekten blir både snabbare och mindre kostnadsdrivande

Byggbranschen är inte bara fascinerande utan också otroligt komplex, med olika intressenter, processer och material. Tyvärr resulterar denna komplexitet ofta i missförstånd, vilket kan få allvarliga konsekvenser för byggprojekt. Förseningar, överskridna kostnader och sämre kvalitet är bara några av de problem som uppstår på grund av bristande kommunikation och samarbete. 

Faktisk forskning visar att en betydande andel projekt lider av missförstånd, vilket kan leda till att mellan 10% och 30% av budgeten överskrids. En av de största orsakerna till missförstånd är förändringar under projekttiden, vilket leder till ökade kostnader och förseningar. Felaktig tolkning av materialkrav eller förändringar i specifikationer kan också leda till problem vid inköp och konstruktion. Dessutom kan dålig kommunikation i projektteamet leda till att projektets krav inte uppfylls, vilket också orsakar förseningar. 

Betydande förbättringar för 86% av företagen 

Men i den årliga undersökningen, SmartCraft Digimeter, uppger 86% av företagen som svarade på enkäten, att de har märkt betydande förbättringar i sina affärsprocesser och minskade förluster genom att använda digitalisering för att öka insyn och helt undvika missförstånd. Alla har tillgång till samma information i samma ögonblick informationen finns tillgänglig.  

“Genom att arbeta digitalt har vi lyckats minimera risker för missförstånd med våra kunder och våra interna byggprocesser. Exempelvis är ÄTA-hantering en klassisk tidsbov. Har man inte gjort upp sina ÄTOR (ändring- och tilläggshantering) med kunden och fått godkänt på ändringar kan det uppstå konflikter. Det kan snabbt dra ut på tiden som gör att man ligger ute med stora summor pengar, vilket leder till sämre likviditet i bolaget. Det gäller att ha alla delar på plats så att man får en röd tråd genom hela verksamheten, det har vi lyckats med genom att arbeta med digital projekthantering.” säger Jan Ferdell, affärschef på Agekil, som idag använder sig av det digitala projektverktyget Bygglet. 

Fördelarna överväger utmaningar 

Men trots de potentiella fördelarna står ändå byggbranschen inför utmaningar när det kommer till att omfamna digitala lösningar. Motstånd mot förändring, brist på digital kompetens bland intressenter och upplevda investeringskostnader är vanliga hinder.  

”Vi upplever att våra kunder ser att fördelarna med digitalisering överväger långt dessa utmaningar. Byggbranschen måste inse vikten av att minimera missförstånd för att säkerställa framgångsrik projektleverans. Genom användning av digitala verktyg för tex projektledning, kommunikation, säkerhet- och riskhantering, kan kommunikationen och samarbetet förbättras, vilket i sin tur förbättrar ekonomin i projekten. Genom att göra det kan företagen inom byggbranschen se fram emot en effektiv och framgångsrik framtid,” säger Gustav Line, VD på SmartCraft 

bild

Kontakt 
Gustav Line, CEO, +47 952 67 104, gustav.line@smartcraft.com 

Om SmartCraft 
SmartCraft-gruppen är ledande i Norden inom digitala lösningar speciellt anpassade för hantverkare. SmartCraft är noterat på Oslo Børs och tillhandahåller i Sverige lösningar som Bygglet, EL-VIS, Coredination, HomeRun och Congrid, med över 120 000 användare totalt i Norden. Koncernen har idag 200 anställda fördelade på 15 olika kontor i Norge, Sverige och Finland. 

Om Agekil 

Agekil startades 2007 med säte i Göteborg och levererar allt inom avlopp med fokus på på reliningsservice, råttproblem och skyddsrumsåtgärder. Företaget omsätter ca 20MSEK och har ca 10 fast anställda.