Byggbranschen kämpar - Byggnadsarbetare kräver åtgärder

Johan Lindholm talar vid en demonstration mot byggkrisen tidigare i år.

Varje tisdag fram till sommaren kommer byggnadsarbetare att stå som vakter utanför riksdagen i protest mot regeringens bristande åtgärder mot den pågående byggkrisen. Krisen i byggbranschen fördjupas, med rekordhöga varsel och konkurser. Trots omfattande protester och möten med branschrepresentanter har regeringen ännu inte presenterat några åtgärder för att adressera situationen.

Den eskalerande krisen har lett till att byggnadsarbetare i Stockholm nu vidtar nya åtgärder. Varje tisdag mellan klockan 09:00 och 10:00, med start idag den 19:e mars, kommer flera byggnadsarbetare att stå som vakter utanför riksdagen för att uppmana regeringen att agera och mildra krisen.

Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads, uttrycker allvaret i situationen: "Byggkrisen är extremt allvarlig för hela Sverige. Yrkesarbetare med årtionden av erfarenhet tvingas lämna branschen och unga känner sig lurade på sina utbildningar och söker sig bort. Frustrationen växer bland Sveriges byggnadsarbetare, och frågan är hur länge regeringen kan undvika sitt ansvar."

Tomas Kullberg, regionsordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, tillägger: "Våra medlemmar och förtroendevalda har nått sin gräns. Det är dags för regeringen att ta byggkrisen på allvar. Vi pratar om människors liv här. Byggvakten består av medlemmar från Stockholm, men de representerar alla byggnadsarbetare i hela landet."

Fakta om byggkonjunkturen:

  • Antalet arbetslösa inom Byggnads A-kassa har ökat med 67 procent sedan förra sommaren.
  • Antalet konkurser inom byggbranschen har ökat med 84 procent jämfört med föregående år.
  • Boverket förutspår att endast 19 500 bostäder kommer att byggas år 2024, trots ett behov på 67 300 nya bostäder per år fram till 2030.