Klimatåtgärder - Gemensamt ansvar krävs

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen

Regeringen har inlett en ny statlig utredning med syfte att stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar genom att införa fler åtgärder för klimatanpassning. Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på Byggföretagen, betonar vikten av regeringens inställning att ytterligare åtgärder behövs.

Kostnaderna för att hantera skador relaterade till klimatet är betydande, med försäkringsbranschen som spenderar miljarder årligen på att hantera skador från exempelvis översvämningar och stormar. Därför kommer utredaren att undersöka olika finansieringsmodeller för åtgärder som gynnar flera aktörer, såsom försäkringsbolag, fastighetsägare, näringsliv, kommuner och regioner.

Emma Bonnevier understryker att det är en felaktig uppfattning att klimatanpassning inte får kosta staten något eller leda till nya statliga åtaganden. Hon menar att klimatanpassning kräver gemensamt ansvar, och att Byggföretagen ser behovet av starkare stöd från staten, särskilt när klimatutmaningarna är omfattande och byggsektorn befinner sig i en svag konjunktur.

Utredningen förväntas presentera sina slutsatser senast den 30 april 2025.

Källa: Byggföretagen