Träpris 2024 - Hyllning till träbyggande

Foto: Joel & Jasmin Førestbird / Unsplash

21 mars, kommer kulturminister Parisa Liljestrand att närvara vid Träprisgalan 2024 för att överlämna årets Träpris. Detta prestigefyllda pris delas ut vart fjärde år till framstående arkitektoniska prestationer i trä som exemplifierar och främjar samtida arkitektur.

"Sverige har en rik tradition och ett betydande kulturarv när det gäller träbyggnation, och detta ligger helt i linje med den pågående utvecklingen med dess mångsidiga användningsområden. Dessutom finns det en stor kompetens inom hållbara metoder där trä som materialval kan erbjuda innovativa och effektiva lösningar för olika typer av byggnadsprojekt," säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Bland de nominerade byggnaderna återfinns exempel som Library House i Hälsingland/Bollnäs, Cederhusen i Stockholm/Solna, Sara Kulturhus i Skellefteå och Fjärrkylacentralen i Göteborg.

Träprisgalan arrangeras av Svenskt Trä och äger rum på Wisdome Stockholm, beläget på Tekniska museet.