Hållbarhetsrapport - Svenska fastigheter missar klimatmål 2030

Foto: Mestro

Idag svarar fastighetsbranschen för nära 40% av den totala elanvändningen i Sverige och ungefär en femtedel av landets totala koldioxidutsläpp. Även om hållbarhetsinsatser och energieffektivisering har prioriterats högt på dagordningen under de senaste åren, visar en ny rapport från hållbarhetsföretaget Mestro att svenska flerbostadshus för närvarande riskerar att misslyckas med att nå de klimatmål som fastställts för Agenda 2030. Detta understryker ett brådskande behov av att intensifiera åtgärderna för energieffektivisering.

Fastighetsbranschen har en avgörande roll när det gäller att nå de svenska hållbarhetsmålen, med tanke på dess betydande del av energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Rapporten "Energi i fastigheter 2023", en av de mest omfattande kartläggningarna av energiförbrukningen i svenska fastigheter, pekar dock på bristande framsteg i omställningen mot gröna bostäder.

Enligt prognoserna i rapporten ökar effektiviseringstakten för flerbostadshus endast med cirka 0,9% per år, vilket är otillräckligt för att nå klimatmålen för Agenda 2030 och Sveriges mål om att bli klimatneutralt senast 2045. För att uppnå dessa mål krävs en betydligt snabbare ökning av effektiviseringen.

Rapporten bygger på Mestros senaste analys av kommersiella lokaler och flerbostadshus samt deras påverkan på klimatet. Den baseras på 160 miljoner datapunkter från 1 600 fastigheter över hela landet och sex avancerade prognosmodeller.

Kristin Berg, vd för Mestro, kommenterar: "Även om det finns en ökad entusiasm för energieffektivisering, främst på grund av EU:s krav på hållbarhetsrapportering och svenska myndigheters uppmaningar, så har flerbostadshusen fortfarande en lång väg att gå för att nå målen för 2030. Det krävs rätt data och information för att lyckas."

 

b
Kristin Berg, vd på Mestro

Det finns dock positiva signaler i rapporten; förväntningarna är att kommersiella fastigheter, såsom lokaler, kontor, butiker och skolor, kommer att minska sin energianvändning med hela 10% från nivåerna år 2023 till år 2030. Detta enligt prognoserna kan vara tillräckligt för att nå energimålen för 2030.

Berg fortsätter: "Trots utmaningarna finns det tid att agera, och den gröna omställningen fortsätter att framskrida, med ökad solelproduktion, minskad användning av tappvatten och framför allt minskad total energianvändning. Svenska fastighetsägare är i framkant, och med insiktsfulla data, såsom 'Energi i Fastigheter', är jag övertygad om att de kommer att kunna vända denna trend redan till nästa års rapport."

Den fullständiga rapporten ger en detaljerad översikt över energianvändning, koldioxidutsläpp, vattenanvändning och solel i svenska fastigheter. Den kartlägger variationer och förändringar över ett decennium, med detaljer ner till timnivå.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!