Skanska tecknar kontrakt i USA värt 975 miljoner kronor

Skanska tar jätteorder med med University of Cincinnati. Foto: Skanska

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med University of Cincinnati för renovering och tillbyggnad av en historisk byggnad på campus i Cincinnati, Ohio, USA. Tilläggskontraktet är värt Dagens näringsliv

cirka 975 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i första kvartalet 2024.

Projektet är ett i raden av stora renoverings- och utbyggnadsprojekt. Denna gång rör det sig om en renovering som omfattar 6 100 kvadratmeter med nya kontor, öppna tekniska forskningslabb, klassrum, biologi- och kemiundervisningslabb samt samarbetsutrymmen. Den cirka 13 400 kvadratmeter stora tillbyggnaden kommer bland annat att inrymma nya toppmoderna kemiforskningslabb, kemisk lagring och utrymmen för anläggningsservice.

Arbetena påbörjades 2023 och inflyttning beräknas ske etappvis med start i augusti 2025.