Skanska tecknar miljonkontrakt med University of Cincinnati

Foto: Jessica Tan / Unsplash

Skanska har ingått ett tilläggskontrakt med University of Cincinnati för att genomföra renoverings- och tillbyggnadsarbeten på en historisk byggnad på campus i Cincinnati, Ohio, USA. Det nya kontraktet är värt 94 miljoner USD, motsvarande cirka 975 miljoner kronor, och kommer att rapporteras som en del av USA:s orderingång under första kvartalet 2024.

Denna satsning är en del av en serie stora projekt för renovering och utbyggnad. Det aktuella projektet innebär renovering av 6 100 kvadratmeter utrymme, inklusive nya kontorslokaler, öppna tekniska forskningslabb, klassrum samt biologi- och kemiundervisningslabb, samt samarbetsutrymmen. Dessutom kommer den nya tillbyggnaden på cirka 13 400 kvadratmeter att inkludera toppmoderna kemiforskningslabb, kemisk lagring och serviceutrymmen.

Arbetet påbörjades redan 2023 och inflyttningen planeras ske stegvis med start i augusti 2025.