Cirkulära lösningar belönas med Avlopp & Kretsloppspriset 2024

Tack vare avancerad rening får det renade avloppsvattnet en kvalitet som gör det möjligt att återvinna det genom bevattning eller infiltration i marken som påfyllning av grundvattnet. FOTO: Svenskt Vatten

Stefan Blomqvist vid Österlen VA får ”Avlopp och kretsloppspriset 2024” för sitt "framsynta arbete med att höggradigt rena avloppsvatten för att kunna återvinna det på flera olika sätt”.

Priset delas ut på konferensen ”Vatten Avlopp Kretslopp” i Sundsvall.

Av: Anders Carlsson

Stefan Blomqvist är avdelningschef för Teknik & projekt vid Österlen VA. Han belönas för sitt arbete med att skapa cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Tack vare avancerad rening får det renade avloppsvattnet en kvalitet som gör det möjligt att återvinna det genom bevattning, eller genom infiltration i marken som påfyllning av grundvattnet.

Juryn lyfter fram att Stefan Blomqvist har verkat för att testa ny teknik i snart tio år i nära samarbete med forskningen, och att han utforskar gränserna i dagens regelverk som inte är anpassat för cirkulära lösningar.

Ur prismotiveringen: ”Stefan har byggt intresse hos resten av kommunen för att bevattna sina ytor inom staden med renat avloppsvatten liksom ett stort intresse hos lantbruk och andra verksamheter. Planering pågår för en vattenkiosk, där vattnet genomgår ytterligare reningssteg och där allmänheten kan komma och hämta vid behov. Cirkeln sluts och avloppsvattnet förädlas från ett avfall till att bli en värdefull resurs!”

b
Stefan Blomqvist, avdelningschef för Teknik & projekt vid Österlen VA, har vunnit "Avlopp och kretsloppspriset 2024”.
FOTO: Torkel Edenborg

Juryns ordförande Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, lovordar Stefans engagemang och förmåga till samarbete och förankring.
– Stefan Blomqvist är en pionjär som värdesätter vattnet som den oersättliga resurs det är. Cirkulärt vattenflöde förutsätter att såväl teknik, som organisation och regler utvecklas och anpassas. Österlen VA medverkar i många projekt, som också bidrar till att sprida den kunskap som Stefan och Österlen VA byggt upp, säger Håkan Jönsson.

Som pristagare får Stefan Blomqvist ett resestipendium på 25 000 kronor, en toalett genom ”Toaletter Utan Gränser”, en ”Guldkannan Towa” och ett hedersdiplom.