Hybridinfrastruktur - Mobilitetshuset Parkside tar form i Hyllie

Foto: Pernilla Wästberg

Idag markerades starten för Parkering Malmös kommande byggprojekt i Hyllie, kallat Mobilitetshuset Parkside, med det symboliska första spadtaget. Det nya Mobilitetshuset kommer att inkludera cirka 430 parkeringsplatser, utrymme för olika mobilitetstjänster och träningsmöjligheter på taket.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Parkering Malmös VD Almir Hodzic tog tillsammans med Anders Eriksson från FOJAB arkitekter och Björn Niklasson, VD på Byggnadsfirman Otto Magnusson, det första spadtaget vid platsen i Hyllie. Utöver att tillhandahålla parkeringsutrymme kommer Mobilitetshuset Parkside att fungera som en viktig navpunkt för områdets invånare, besökare och arbetare.

Mobilitetshuset kommer att erbjuda laddningsstationer och en bilpool samt en butikslokal på bottenvåningen för att öka aktiviteterna och tryggheten i området. På taket planeras det även för en aktivitetsyta med en panoramautsikt över Hyllievångsparken och Öresundsbron.

En utomhustrappa längs med ena sidan av huset kommer att vara klädd med växter och ska integreras med Hyllievångsparken för att skapa en känsla av sammanhang mellan huset och parken. Tanken är att man ska kunna börja sitt träningspass i parken, springa upp för trappan och fortsätta träningen på taket.

Hållbarhet är en central punkt i designen av Mobilitetshuset Parkside. Arkitekterna har strävat efter att minimera byggnadens klimatavtryck genom användning av träfasader, klimatförbättrad betong och återvunnet stål. Dessutom kommer hälften av parkeringsplatserna att vara utrustade med laddningsmöjligheter som drivs av solenergi från solpaneler på fasaderna och taket. Detta system kommer också att anslutas till ett fastighetsbatteri för att delvis försörja huset med elektricitet och bidra till elförsörjningen i området.

En av fasaderna på Mobilitetshuset kommer att utsmyckas med konstnärlig gestaltning, och detaljerna för detta kommer att utformas genom samarbete mellan Malmö stad, Parkering Malmö och Malmö Försköning- och Planteringsförening.

Arbetet med mobilitetshuset har börjat och förväntas vara klart för invigning i början av 2025. Byggfirman Otto Magnusson ser fram emot att producera ännu en högkvalitativ mobilitetsinfrastruktur för Malmö tillsammans med Parkering Malmö.