RO-Gruppen Expanderar till Örebro

Foto: RO-Gruppen Örebro

Med målet att utöka närvaron på den svenska byggmarknaden och fortsätta expandera, stärker RO-Gruppen nu sin verksamhet genom att introducera ny kompetens och ett nytt affärsområde – RO-Gruppen Örebro. För att leda denna satsning har man valt att rekrytera en erfaren trio med lokal förankring.

RO-Gruppen har visat positiva resultat och stark lönsamhet de senaste åren, med en omsättning på 1,7 miljarder år 2023. Målet är att rankas bland de tio största byggbolagen på den svenska marknaden.

Trots den rådande lågkonjunkturen väljer RO-Gruppen att satsa stort genom att etablera sig på en ny marknad – Örebro. Beslutet grundar sig på stadens fortsatta behov av bostäder, ett diversifierat näringsliv samt strategiska fördelar genom dess geografiska läge.

Leif Ahlberg, VD på RO-Gruppen, förklarar: "För att fortsätta vår spännande tillväxtresa behöver vi expandera geografiskt. Det omfattande utbudet av tjänster vi kan erbjuda, tillsammans med förväntningarna på fortsatt tillväxt i och kring Örebro, motiverar vår etablering av det sjätte affärsområdet."

Örebro anses vara en marknad med betydande tillväxtpotential. Staden är en av Sveriges snabbast växande städer och förväntas öka sin befolkning, vilket skapar en efterfrågan på nya bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Dess strategiska läge mellan Stockholm, Göteborg och Oslo gör det till en attraktiv plats för handel och logistik.

Tilläggsvis är närheten till Örebro universitet och Universitetssjukhuset, samt näringslivet i Karlskoga med dess försvarsindustri och den planerade militära satsningen i Kristinehamn, faktorer som förväntas bidra till en positiv marknadstrend i framtiden.