Peabs väg mot 2030 målet med 60% minskning

Foto: Peab Swerock ECO-Betong

Swerock, ett dotterbolag till Peab, tar ytterligare steg i koncernens klimatarbete genom att införa ECO-Betong som ny standard. Denna klimatförbättrade betong minskar koldioxidutsläppen med minst tio procent i varje enskilt projekt jämfört med traditionell betong, som huvudsakligen består av cement som bindemedel.

Idag står cement för mindre än 15 procent av betongens volym men bidrar till över 90 procent av dess klimatavtryck. Peabs mål är att senast 2030 minska växthusgasutsläppen med 60 procent från den egna verksamheten och med 50 procent från de inköpta material och tjänster. Betong med lägre klimatpåverkan är avgörande för att uppnå detta mål.

Lotta Brändström, affärsområdeschef för Peab Anläggning, förklarar: "Vi har sett att användningen av ECO-Betong ger betydande minskningar av utsläpp. Till exempel i ett broprojekt i Småland där vi ersatte 50 procent av cementen och därmed halverade klimatbelastningen jämfört med traditionell betong. Utöver att minska klimatpåverkan erbjuder ECO-Betong också god beständighet och högre hållfasthet än traditionell betong."

Stefan Danielsson, affärsområdeschef för Bygg, tillägger: "Detta är ett viktigt steg för hela Peabkoncernen och stödjer vår gemensamma klimatfärdplan. Att ECO-Betong nu blir standard hjälper oss att nå våra mål. Vi måste minimera klimatavtrycket från våra material i alla våra byggprojekt."

Den branschorganisationen Svensk Betong, tillsammans med tillverkarna, har tagit fram riktlinjer för klimatförbättrad betong där det anges att betongens klimatavtryck minskas med en viss procentsats jämfört med traditionell betong. ECO-Betong finns i fyra steg och kan minska koldioxidutsläppen med upp till 50 procent jämfört med traditionell betong. Från och med 2024 blir Swerocks standardbetong ECO-Betong steg 1.