Bygginvesteringar krymper 5% enligt Byggföretagens prognos för 2024

Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Enligt den senaste konjunkturprognosen från Byggföretagen förväntas bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar minska med fem procent under 2024. Bostadsbyggandet i norra Sverige saktar ner, men Norrbotten upplever fortfarande den starkaste konjunkturen, medan Uppsala, Södermanland och Kronoberg visar svagast utveckling enligt Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

Av de 21 länen förväntas endast Norrbotten och Kalmar uppleva tillväxt på byggmarknaden under 2024. Däremot förutspår Byggföretagen en ökning av bygginvesteringarna år 2025. Förväntningen är att alla län, med undantag för Jönköping och Kronoberg, kommer att se en ökning av bygginvesteringarna.

"Det är tydligt att inflationen är på väg ner mot den önskade nivån. Kommande räntesänkningar förväntas stimulera byggmarknaden," säger Emil Flodin.

Enligt Byggföretagen förutspås de totala bygginvesteringarna år 2024 uppgå till 615 miljarder kronor.