Skanska bygger modern skola och idrottshall

Foto: Fredblad arkitekter/Visulent

Skanska har ingått avtal med Borås stad för att uppföra en ny och större skola på platsen där Erikslundskolan för närvarande befinner sig. Dessutom kommer Skanska att riva den intilliggande idrottshallen och ersätta den med en ny aktivitets- och idrottshall komplett med läktare. Kontraktet har ett värde på cirka 270 miljoner kronor.

Erikslundskolan är omgiven av vacker natur med närhet till Viskan, Rya åsar, Almenäs och Öresjö. För närvarande har skolan drygt 400 elever från förskoleklass till nionde klass. Den nya skolan kommer att ha kapacitet för dubbelt så många elever när den står färdig.

Den nya skolan kommer att vara högre än den befintliga, med totalt fem våningar och en betoning på modern arkitektur och gestaltning. Stor vikt läggs på bra ventilation, ljusförhållanden och energieffektiva lösningar.

Rivningsarbetena förväntas starta sommaren detta år och sedan kommer byggandet av den nya skolan att påbörjas.

Den nya skolan med tillhörande idrottshall förväntas vara klar för bruk till höstterminen 2026.