Skanska ersätter Portage Bay Bridge i Seattle

Foto: Skanska

Skanska har ingått ett avtal med Washington State Department of Transportation för att byta ut Portage Bay Bridge i Seattle, Washington, USA. Avtalet är värt 1,4 miljarder USD, vilket motsvarar cirka 14,5 miljarder kronor, och kommer att räknas in i USA:s orderingång för det första kvartalet 2024.

Projektet syftar till att ersätta den nuvarande Portage Bay Bridge för att uppfylla aktuella seismiska standarder och inkluderar byggandet av ett överdäckat segment vid East Roanoke Street. Arbetet kommer även att omfatta uppgradering av vägar, skapande av filer för samåkning och kollektivtrafik samt anläggning av ett grönskande område ovanpå motorvägen. Detta kommer att möjliggöra en ny förbindelse genom förlängningen av en regional väg, vilket gör det möjligt för människor att cykla eller gå över Portage Bay till den nya överdäckningen vid Roanoke.

Byggstart är planerad till augusti 2024 och projektet förväntas vara klart år 2031.