Peab bygger del av Västlänken i Göteborg

Illustrationer: Gottlieb Paludan Architects, AFRY och ABAKO arkitektkontor AB

Peab har tilldelats uppdraget att konstruera en del av Västlänkens sektion Haga-Rosenlund i Göteborg, på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet uppskattas vara värt 1,5 miljarder svenska kronor.

Delprojektet Haga inom Västlänken är uppdelat i fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Peab har nu tilldelats den första byggentreprenaden, Rosenlund, vilket utgör ett av Sveriges mest komplexa anläggningsprojekt. Uppdraget omfattar konstruktionen av en del av den underjordiska pendeltågsstationen över en sträcka på cirka 250 meter. Dessutom ligger byggentreprenaden mitt i kärnan av Haga och kräver stor hänsyn till omgivningen.

Berth Larsson, regionchef på Peab, uttrycker sin glädje över att ha tilldelats uppdraget och betonar att det visar på Peabs konkurrenskraft och förmåga att hantera projekt av denna omfattning. Den nya underjordiska tågstationen kommer att omfatta tre ingångar och byggas på flera plattformar, med fyra spår och två mellanplan.

Peab har en gedigen erfarenhet av stora projekt i Göteborgsområdet och betonar vikten av lokal kännedom. Företaget är van att arbeta i områden med hög trafikbelastning och påverkan på pågående verksamheter samt tar hänsyn till omgivningen och tredjepartsintressen. Kvalitet, säkerhet och miljö är högt prioriterade i alla projekt.

Uppdraget är en utförandeentreprenad som planeras att påbörjas omgående, med förväntad färdigställande år 2029. Projektet orderanmäldes under första kvartalet 2024.