Byggmaterialhandlarnas undersökning 2024

Foto: Mikita Yo / Unspalsh

Vartannat år genomför Byggmaterialhandlarna en undersökning bland sina medlemsföretag för att skapa underlag för det fortsatta arbetet med att främja en hållbar, digital och attraktiv bransch.

Enligt undersökningen anser de flesta att det viktigaste för trivsel på jobbet är att ha bra kollegor (75 procent) och ett bra ledarskap (70 procent). Över nittio procent anser att deras arbetsgivare lever upp till kraven för att erbjuda bra kollegor, medan nästan tre fjärdedelar anser att de uppfyller kraven för ett bra ledarskap.

När det gäller sannolikheten att rekommendera andra att jobba inom byggmaterialbranschen, ger drygt en tredjedel betyget 9 eller 10 på en skala från 0 till 10, medan knappt en femtedel ger ett betyg mellan 0 och 6. Likaså ger drygt en tredjedel betyget 9 eller 10 på frågan om sannolikheten att återvända till branschen om de lämnade den, medan en fjärdedel ger betyg mellan 0 och 6.

De vanligaste skälen till varför man valde byggmaterialbranschen är slumpen, möjligheter till utveckling, branschens intressanta och spännande karaktär, varierande arbetsuppgifter och kundkontakten. Några faktorer som skulle få de tillfrågade att lämna branschen är nya utmaningar, varsel och arbetsbrist, bättre löner någon annanstans och dåligt ledarskap.

Totalt deltog 1 000 medarbetare i årets undersökning, varav 23 procent var kvinnor.

Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna, kommenterar resultatet: "I årets undersökning, där vi har frågat om vad som är viktigt för trivsel, är det mycket positivt att notera att 90 procent anser att deras arbetsgivare lever upp till dessa krav. Det finns naturligtvis alltid utrymme för förbättringar, såsom ökat fokus på hållbarhet, digitalisering samt ökad mångfald och inkludering."