Alperna förenas: Olga och Wilma tar sig an utmaningen

Den första av de två tunnelborrningsmaskinerna för byggpartiet "H53 Pfons-Brenner" i Brenner-bastunneln inspekterades och testades framgångsrikt. Den dubbelskärmade TBM 'Wilma', med en borrdiameter på 10,37 meter, en längd på cirka 180 meter och en vikt på 2 600 ton (inklusive back-up), inspekterades och testades i går vid Herrenknecht-fabriken i Schwanau, Tyskland. Foto: BBT

Två mäktiga tunnelborrmaskiner, döpta till Olga och Wilma, står redo att ta sig an uppgiften att borra genom Alperna, en central del i konstruktionen av Brenner Basistunneln (BBT). Namnen, valda genom ett samarbete med RegionalMedien Tirol, reflekterar maskinernas styrka och det skydd de symboliserar för detta ambitiösa projekt.

Senare under hösten inleds borrningen av de östra och västra huvudtunnlarna från byggplatsen "H53 Pfons-Brenner" norrut. Namnen Olga och Wilma valdes bland många kreativa förslag inskickade av allmänheten, där Morandell och Wolf med sina bidrag stod som slutliga vinnare. Men vilken betydelse ligger bakom dessa namn?

Genom västra huvudtunneln

Wilma, valt för maskinen som ska borra den västra huvudtunneln, representerar projektets beslutsamhet. Namnet är en feminin form av Wilhelm, sammansatt av "vilja" och "hjälm", vilket symboliserar både beslutsamhet och skydd - två kärnvärden i byggandet av detta sekelprojekt. Helga Morandell lyfter fram att varje deltagare i projektet, från tidigare till nuvarande beslutsfattare, visar en stark vilja, och betonar vikten av skydd inom byggbranschen.

Ledsagar tunnelarbetare

Elisabeth Wolf, vinnaren i namntävlingen, ser Olga, maskinen för den östra tunneln, som en bärare av välsignelse - "den välsignade". Denna välsignelse ledsagar dagligen de arbetare som tar sig an utmaningen att förverkliga exceptionella byggprojekt i bergen.

För att framgångsrikt genomföra detta projekt krävs inte bara beslutsamhet och viljestyrka utan även Olgas ständiga skydd. Projektledningen vill uttrycka sin  tacksamhet till alla som bidrog med olika namnförslag, vilket visar att Brenner Basistunneln uppmärksammas och beundras över region- och landsgränser. Projektet symboliserar strävan efter att effektivt och hållbart förena människor och kulturer.

Brenner Basistunneln är inte bara en teknisk bedrift; den är en bro som för samman nationer och kulturer, drivet framåt av Olga och Wilmas oavbrutna arbete under Alpernas hjärta.

Källa: Tunnelbyggföretaget BBT