BoByggarBarometern - Positiv Trend Framåt

För fjärde gången presenterar Prognoscentret resultaten från BoByggarBarometern, där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter delar sina framtidsutsikter. I jämförelse med tidigare mätningar förutspår branschen nu för första gången en ökning när det gäller antalet byggstarter, sålda bostäder och den allmänna känslan för utvecklingen det kommande kvartalet.

Enligt den senaste BoByggarBarometern, för första gången sedan mätningens start, uttrycker deltagarna i Prognoscentrets panel positiv tilltro till den kommande kvartalets utveckling. Jämfört med föregående mätning under fjärde kvartalet 2023 har indexet ökat med 11 poäng, från 44 till 55. Detta innebär att indexet nu ligger över 50, vilket motsvarar "oförändrat läge". Resultaten antyder att bostadsutvecklare och småhusproducenter förväntar sig en svag ökning när det gäller antalet byggstarter, försäljning av bostäder och den generella utvecklingen under det kommande kvartalet.

BoByggarBarometern baseras på sex frågor där deltagarna bedömer utvecklingen av antalet byggstarter, försäljning av nyproducerade bostäder och den allmänna utvecklingskänslan. Dessa bedömningar görs både för det egna företaget och för branschen som helhet.

Frågorna använder en svarsskala från 1 till 7, där 1 indikerar "Minska mycket/Mycket sämre", 4 indikerar "Oförändrad", och 7 indikerar "Öka mycket/Mycket bättre". Svaren omvandlas sedan till en skala från 0 till 100, där ett indexvärde på 50 motsvarar "Oförändrat läge". Syftet med BoByggarBarometern är att tidigt visa branschens riktning.

Förutom de indexrelaterade frågorna ställs ibland andra frågor som varierar mellan undersökningarna, men denna gång inkluderades endast de som ingår i indexet.

Prognoscentrets BoByggar-panel består av cirka 130 beslutsfattare från bostadsutvecklings- och småhusföretag. Undersökningen genomförs kvartalsvis och omfattar vanligtvis sex till nio frågor. Totalt deltog 49 procent av panelen. Åtta av tio deltagare är verksamma inom projektutveckling och resterande inom småhusproduktion. Insamlingen sker i slutet av varje kvartal och avser utsikterna för det kommande kvartalet.