Kauno Tiltai bryter avtalet för brobygget i Skellefteå

Skellefteå. Foto: Wikimedia Commons

Kauno Tiltai Sverige AB har valt att avbryta arbetet med Karlgårdsbron i Skellefteå och häva avtalet med Skellefteå kommun utan giltig anledning. Trots att kommunen inte har accepterat deras ogrundade krav, har entreprenören inte återupptagit arbetet inom 30 dagar, vilket resulterade i avtalsbrott.

Skellefteå kommun anser att entreprenörens krav saknar grund, inklusive begäran om tidsförlängning och ersättning för ogrundade kostnader. Därför har parterna inte kunnat nå en lösning för att fortsätta projektet.

– Det är tråkigt att det har blivit så här. Samtidigt vill vi att det ska finnas sund konkurrens på marknaden och då måste vi säkerställa att våra entreprenörer uppfyller de krav som ställs i upphandlingarna. Vi har hela tiden agerat utifrån projektets bästa och varit tydliga gentemot Kauno Tiltai AB att vi inte kan acceptera att, utan giltig grund, ändra i upphandlat avtal, säger projektchef Thérese Bäckström Zidoli vid Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun meddelar att de omgående kommer att påbörja arbetet med en ny upphandling för att kunna färdigställa Karlgårdsbron. Parallellt kommer en besiktning och värdering genomföras av det arbete som Kauno Tiltai Sverige AB utfört. Skellefteå kommun kommer i sin tur att framställa egna krav på bland annat skadestånd gentemot Kauno Tiltai Sverige AB. Skellefteå kommun återkommer med mer information längre fram.

Källa: Skellefteå kommun