JSB Construction AB leder uppgradering av Hällaryd skola och förskola

Visionsbild på den nya byggnaden norrifrån. Bild: Projektbyggaren

JSB Construction AB och Karlshamns kommun har undertecknat ett avtal om totalentreprenad för att genomföra en tillbyggnad och ombyggnad av Hällaryd skola och förskola. Den sammanlagda byggnationen kommer att omfatta 925 kvadratmeter BTA och projektet inleds under våren.

Avtalet om totalentreprenad mellan JSB Construction AB och Karlshamns kommun är nu slutgiltigt. Kontraktet innefattar utvidgningen av Hällaryd förskola och skola samt viss omstrukturering av de befintliga lokalerna och tillhörande markarbeten.

De nya lokalerna kommer att rymma förskolans fyra avdelningar, med utrymme för 22 barn på varje avdelning. En av avdelningarna kommer också att kunna omvandlas till klassrum vid behov. De renoverade lokalerna kommer att användas av skolan, fritidsverksamheten och fritidsgården.

Anledningen till byggnationen är att förskolan för närvarande behöver hyra in paviljonger för att täcka behoven för två av avdelningarna, och den äldre delen där de andra avdelningarna är belägna har nått slutet av sin tekniska livslängd.

"Genom detta projekt vill vi säkerställa att våra verksamheter kan uppfylla såväl nutida som framtida krav genom att rusta upp och modernisera för framtiden," säger Joakim Svanhall, projektledare på Karlshamns kommun.

Arkitekten för tillbyggnaden är Projektbyggaren. Planlösningen är utformad för att främja samarbete mellan avdelningarna, med fönster i barnhöjd, gemensamma rum för aktiviteter och trädäck under tak för utomhusaktiviteter för att skapa anpassade ytor för barnen samtidigt som pedagogerna har god uppsikt. Materialvalen är gjorda för att vara hållbara och åldras väl.

"Vår tanke är att erbjuda en okomplicerad arkitektur som fokuserar på att skapa goda, trygga miljöer för barnen och en bra arbetsmiljö för de vuxna," säger Linda Wanhatalo Bengtsson, arkitekt på Projektbyggaren.

Projekteringen inleds i april 2024 och byggstart planeras till augusti samma år. Byggnationen kommer att genomföras i etapper och besiktigas kontinuerligt fram till 2027 då tillbyggnaden förväntas vara färdigställd.