FællesBo och NCC samarbetar i Herning

Foto: NCC

NCC har fått i uppdrag att genomföra renovering och delvis ombyggnad av sex bostadskvarter från 1956. Renoveringen innebär utbyte av alla tekniska installationer för att förbättra inomhusklimatet och lösa fukt- och köldproblem, samt renovering av badrum, kök, ytskikt och golv. En tredjedel av bostäderna ska även göras om för att bli tillgänglighetsanpassade. Utöver detta ska NCC även förnya de gemensamma utomhusområdena i kvarteren.

"Renoveringen av Mindeparken är en del av vårt omfattande renoveringsprogram, där FællesBo planerar att renovera närmare 2 000 av våra bostäder de kommande åren. Vi är glada och stolta över att kunna genomföra dessa betydande renoveringsprojekt, vilka kommer att erbjuda många familjer högkvalitativa och attraktiva hyreslägenheter både nu och i framtiden," säger Peter Bøgebjerg Mortensen, vd för FællesBo.

"Vårt framgångsrika samarbete med FællesBo fortsätter med ännu ett projekt här i Herning. Vi arbetar även tillsammans i området Porshøj, där vi för närvarande renoverar 441 lägenheter. Nyckeln till framgången i dessa renoveringsprojekt är noggrann planering, effektiv projektstyrning och engagemang från ett erfaret team med erfarenhet av att renovera offentligt ägda fastigheter," tillägger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef för NCC Building Nordics.

Arbetet beräknas påbörjas under tredje kvartalet 2024 och förväntas vara avslutat mot slutet av 2027.