90 000 vattenskador i svenska hem 2023 - därför skedde det

Skador på en takpanel orsakad av ett läckande rör. Foto: Wikimedia Commons

Gamla ledningar och nya vitvaror ökar risken för vattenskador mest, enligt Vattenskaderapporten 2023 som baseras på försäkringsbolagens statistik. Svenska folket behöver också förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador.

Rapporten, utgiven av Vattenskadecentrum, bygger på analyser av försäkringsbolagens data och avslöjar att förra året rapporterades 90 000 vattenskador, varav 35 099 skador besiktigades och ligger till grund för rapporten.

– Trenderna från tidigare år håller i sig; åldrade kall- och varmvattenledningar står för flest skador generellt, hela 55 procent av alla ledningsskador. Tyvärr är köket fortfarande det rum i huset som har flest vattenskador, ofta på grund av nyare kylskåp. Vattenskador som orsakas av tätskikt fortsätter att minska. Majoriteten av skadorna i tätskikt, 80 procent, sker i golv, säger Pierre Lundborg, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

En positiv trend är att effektivare tätskikt i våtrum minskar vattenskadorna, särskilt när det gäller tätskikt av plastmatta bakom kakel och keramiskt material. Under den kalla vintern 2023 orsakades 20 procent av skadorna på ledningssystem av frysskador, vilket syns i statistiken.

– Kombinationen äldre ledningar och sträng kyla, där ledningarna inte är ordentligt isolerade, leder tyvärr till kostsamma vattenskador. Samtidigt är det relativt enkelt att se över sina ledningar, åtgärda bristfällig isolering och stänga av inkommande vatten i sommarhus i tid innan vintern, säger Pierre Lundborg.

b
Äldre rör och extrem kyla, där rören inte är tillräckligt isolerade, kan leda till betydande vattenskador och påföljande kostnader. Foto: joe zlomek unsplash

Vattenskaderapporten 2023 i korthet
35 099 besiktade skador ligger som grund för rapporten
59 % av vattenskadorna orsakades av ledningssystem
36 % av skadorna inträffar i kök
8,4 % av det totala antalet skador orsakas av kylskåp

Vattenskador orsakade av ledningssystem
66 % beror på åldersrelaterade skador
20 % beror på frysskador
10 % beror på utförandefel

Vattenskador orsakade av köksutrustning
53 % orsakas av kyl/frys
27 % orsakas av diskmaskin

Vattenskador orsakade av tätskikt i våtrum
36 % orsakades av läckage vid anslutning till golvbrunn
11 % av skadorna skedde vid skarv/fog

b
Vattenskada orsakad av att regnvatten har läckt in. Foto: Wikimedia Commons