Förstudie om social hållbarhet inom byggbranschen

Christine Olofsson är specialist inom innovation och hållbarhet på Byggföretagen. Foto: Emelie Asplund

Byggföretagen utför en förstudie om social hållbarhet inom bygg- och anläggningssektorn för att etablera riktlinjer för det ansvar en bygg- och anläggningsentreprenör kan ta inom området – både som företag, i projekt och som bidragsgivare till samhällsutvecklingen.

Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet på Byggföretagen, poängterar betydelsen av att definiera begreppet social hållbarhet för bygg- och anläggningsföretag och visa hur deras projekt kan främja ett socialt hållbart samhälle. Detta anses kunna öka branschens konkurrenskraft och attraktivitet.

Det ökande fokuset på social hållbarhet i nya regelverk och lagar gör det viktigt för företag att agera. Trots att företag redan arbetar med social hållbarhet på olika sätt finns det en brist på övergripande mål och sammanhållning. Förstudien syftar till att skapa ett övergripande ramverk för hur social hållbarhet kan integreras i verksamheten hos bygg- och anläggningsföretag.

Genom att ha detta ramverk som grund hoppas man att företagen kan möta framtida krav i upphandlingar mer effektivt och även proaktivt visa sitt ansvar inom social hållbarhet.

Förstudien, som stöds av SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, pågår fram till november detta år och involverar företag som Anlab, Besab, Brixly, ByggDialog, Bygg och konsult i väst, H2 Entreprenad, Kålltorps Bygg, RO-gruppen, Råberget Entreprenad, Skanska, Skeppsviken, Vestia samt Hallå Hållbarhetsbyrå.