Byggnads ordförande - Regeringen överger branschen

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Idag presenterade regeringen sin vårändringsbudget, och trots den allvarliga byggkrisen görs inga insatser för att stimulera bostadsbyggandet. Det är något som Byggnads är mycket kritiska mot, enligt Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads.

Lindholm kommenterar: "Regeringen väljer att blunda för den djupa kris som branschen befinner sig i och överger den helt. Det är otillfredsställande. Yrkesarbetare med lång erfarenhet varslas och tvingas söka andra arbetsområden. Lärlingar får inte möjlighet att få praktisk erfarenhet efter tre års studier. Liknande händelser inträffade under 90-talskrisen, vilket resulterade i att många aldrig återvände till branschen. Vi står inför samma hot idag. När finansministern talar om framtida byggprojekt, vem förväntar hon sig ska utföra arbetet?"

Han fortsätter med att föreslå åtgärder som kan tas för att mildra situationen: "Vi har gemensamt med andra inom branschen framfört flera förslag till regeringen. Det inkluderar införande av produktionsstöd för hyresrätter, statliga byggkrediter för att minska finansiell risk för byggherrar och startlån för förstagångsköpare. En sänkning av amorteringskraven i kombination med höga räntenivåer skulle också öka efterfrågan avsevärt."

Nyligen publicerade Arbetsförmedlingen siffror som visar en ökning av varsel inom byggbranschen med 59 procent under det första kvartalet jämfört med föregående år. Över 10 procent av medlemmarna i Byggnads A-kassa är arbetslösa.