Ny app för egenkontroll i solskyddsbranschen

SmartDok och Solskyddsförbundets app för egenkontroller

Svenska Solskyddsförbundet och SmartDok lanserar nu en branschspecifik app för egenkontroller.

Genom detta får solskyddsbranschen som helhet en möjlighet att förbättra och standardisera sina processer, vilket i förlängningen skapar tydlighet kring ansvar och gränsdragning i solskyddsprojekten.

Tomas Andersson, VD på Enyroom, är en av de frivilliga från Solskyddsförbundet som arbetat med appen.

- Det har varit en bra process och jag tycker att vi har lyckats med att skapa en branschmässig samsyn kring hur vi kan och bör säkra och dokumentera leverans av installation, säger han.

Tomas ambition är att det nya verktyget ska förbättra både kvalitet och säkerhet för alla medlemmar inom förbundet.

- Och jag är säker på att det kommer att hjälpa solskyddsföretagen att möta upp de ökande kraven på dokumentation som ställs i byggsverige, både i stora projekt och i konsumententreprenader.

Han poängterar också att själva överlämningen är viktig för kundnöjdheten.

- Och med detta verktyg finns både information om installation, dokumentation och tillgång till produktinformation som blir kopplat till enskilda produkter.

Appen hanterar hela kundresan, från första kontakt, inmätning, montage och till slut alltså egenkontroll med signerat protokoll.

Tomas avslutar med att säga att han är nöjd över arbetet med appen men också stolt över att verka i en bransch som stadigt utvecklas.

- Tack vare ett branschgemensamt verktyg kan våra medlemmar verka för en bättre hållbarhet, inte enbart genom produkt, utan nu även genom verifierad installation.b