Bjerking ska ta fram underlag för Roslagsbanans nya sträcka

Roslagsbanan. Foto: Wikimedia Commons

Teknikkonsultföretaget Bjerking har blivit anlitade av Trafikförvaltningen för att utveckla nästa systemhandling för berg och anläggning för den planerade sträckan för Roslagsbanan från Universitetet till Stockholm City.

Den planerade förlängningen av Roslagsbanan kommer att gå genom en tunnel från Universitetet till T-Centralen via Odenplan. Syftet med denna förlängning är att förbättra reseförbindelserna mellan de nordöstra delarna av Stockholm och stadens centrum samt att minska trängseln på tunnelbanans röda linje norrut från T-Centralen.

Den nya sträckningen av Roslagsbanan kommer att omfatta dubbelspår och sträcka sig cirka fyra kilometer genom centrala Stockholm, vilket kommer att ersätta den befintliga sträckan från Universitetet till Stockholms Östra. Den nya sträckningen kommer huvudsakligen att vara förlagd i berg och inkludera två nya underjordiska stationer vid Odenplan och T-Centralen.

b
Odenplan 2023. Foto: Wikimedia Commons

Bjerking har fått i uppdrag att utarbeta systemhandlingar för berg och anläggning. Förberedelserna för detta arbete inleddes i januari 2024, och leverans av underlag för järnvägsplanering och tillståndsansökningar är planerad att ske i oktober 2025.

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen, en regeringsinitiativ som syftar till att bygga höghastighetsjärnvägar i Sverige och främja förbättrad kollektivtrafik samt ökat bostadsbyggande i storstadsområdena.

– Det är väldigt roligt att vi fått detta prestigeuppdrag säger Catia Matos, uppdragsledare och senior tunnelingenjör på Bjerking. Det är ett stort och komplext projekt med en väldig betydelse för Stockholms infrastruktur- och stadsutveckling.

Cátia Matos leder projektet och har tidigare arbetat med liknande uppdrag i Stockholm, inklusive Västlänken, Ostlänken och Tunnelbanans blå och gula linje. Hon har även erfarenhet av totalentreprenadprojekt för internationella entreprenörer samt system- och bygghandlingar för tunnel- och infrastrukturprojekt över hela världen. Dessutom ingår följande teknikområden i projektteamet: bergteknik, byggnadsverk, geoteknik, geokonstruktion, mark, hållbarhet, avvattning och ledningssamordning.