Kvalitet och effektivitet med digitaliserade arbetsprocesser

Med leveransen följer en skräddarsydd instruktionsbok som bland annat underlättar för en nyanställd att enkelt komma in i systemet och framförallt ta del av erfarenheten och kunskapen företaget har sedan tidigare, utan någon speciell internutbildning.

Hantera dina arbetsprocesser på en och samma plats, oavsett om du sitter vid datorn på kontoret eller är ute i produktionen med en surfplatta eller mobiltelefon i hand.

Quality Results digitala verktyg för arbetsprocesser är optimerat för dig som ska använda det, vilket gör det otroligt enkelt att komma igång. Med leveransen följer en skräddarsydd instruktionsbok som bland annat underlättar för en nyanställd att enkelt komma in i systemet och framförallt ta del av erfarenheten och kunskapen företaget har sedan tidigare, utan någon speciell internutbildning.

– Vår vision var att skapa ett system som inte bara frigör tid utan främjar engagemang på arbetsplatsen. Genom att minska administrationstiden för arbetsledare och produktionsansvariga finns mer tid till en extra runda på golvet. Dagliga diskussioner skapar innovation och engagemang, säger Svante Rosén, ägare på Quality Result.

Minskad administrationstid är inte den enda fördelen. Med Quality Result översätts rutinerna från papper till skärm, exakt så som du har anpassat det efter din verksamhet. Systemet sköter all dokumentation, delegering, arkivering och samordning.

– Det händer att våra kunder har fler än en verksamhet. Kanske en anslutande fabrik som tillverkar byggdelar. Traditionellt behöver dokumenten skrivas ut, skrivas på och samlas in. Skillnaden med vårt system är att produktionen har tillgång till sina kontrollplaner kopplade till respektive arbetsprocess och dessa uppdateras i realtid. Då systemet ständigt uppdaterar kvalitetsdokumentationen kan beställare också snabbt delges en insikt i projektet och kolla av så att allt sköts som det ska.

Ett verktyg för dig i fält

Det är inte bara projektledaren eller beställaren som kan dra nytta av systemet. Till skillnad från en traditionell kontrollplan, där det kanske bara står: ”Kontrollera *någonting*” anges till respektive kontrollpunkt en instruktion och beskrivning på hur kontrollen skall utföras. När ett arbetssätt utvecklas slås det ut i hela produktionen, vilket säkerställer att alla arbetar på det, för tillfället, effektivaste sättet.

bild

– Att implementera förändringar går smidigt och enkelt. Systemet är centralt och ser inte bara till att uppdateringar förs vidare, även erfarenheter och information följer med. Det blir alltså inte bara ett stöd för den som är ansvarig, utan även ett verktyg för den som använder det, säger Svante Rosén och avslutar:

– Målet är att använda kontrollpunkterna som ett verktyg för att säkerställa att man gör rätt. Man ska bort ifrån att använda egenkontrollen för att kontrollera vad som är fel.

Det bästa med ett system som Qruab är att det skapar mer tid för fokus på det verkliga arbetet som ska utföras. Det och att det inte tar sex månader att implementera. Vi utgår helt och hållet från ert befintliga arbetssätt idag, vilket betyder att ni inom ett par dagar kan ha ett flexibelt tillgängligt system.

Optimerad verksamhet för expanderande marknad

Norvatek utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden. VA-branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Stora system behöver förnyas, anpassas och byggas ut för att möta de krav som klimatförändringar, hållbart miljöarbete och urbanisering ställer.

För att möta marknadens behov och effektivisera sitt arbete valde Norvatek att digitalisera sina arbetsprocesser med Qruab.

– Vi ville underlätta vår hantering av papper samt den administration som följer. Genom att digitalisera våra arbetsprocesser slipper vi hantera stora mängder papper och arkiveringen av dem. Allt finns digitalt, säger Johan Bengtsson, arbetsledare.

– QRUAB EK-System är väldigt enkelt och smidigt att använda. Det underlättar både för dig som lägger in projekten men även för dem som är ute på fält, berättar Daniel Lundgren, arbetsledare.

”Vi kan ändra efter behov”

Transaktionen från papper till digitalt gick snabbt. Norvateks egna pappersbaserade egenkontroller fördes in i systemet. Efter någon extrakoll var allt redo att starta igång.

– Något som också är positivt är att inget är satt i sten. Vi kan implementera ändringar utan problem och det kan vi göra helt själva, säger Daniel Lundgren och avslutar:

– Det finns flera fördelar men en av de mest uppskattade är flexibiliteten. Vi kan som arbetsledare arkivera dokument, som en projektledare i efterhand enkelt kan söka upp i systemet. Det gör att vår personal som ska signera kontroller inte behöver ha en enorm projektlista att hantera varje gång en kontroll genomförs.

Läs mer på www.qruab.se