Att spara energi har aldrig varit enklare //Smart molntjänst förenklar livet för bostadsrätter

Digitaliseringen tar ett allt bredare grepp om fastighetsförvaltning och med smarta tjänster kan fastighetsägare optimera sin energiförbrukning och andra driftparametrar till max. Men en stor grupp av mindre fastighetsägare, exempelvis bostadsrättsföreningar, har hamnat utanför hela Smarta Städer-konceptet och vet inte alltid hur de ska få tillgång till smarta energibesparande åtgärder. Vilket leder till att de går miste om hundratusentals kronor i besparingar.

För dem finns nu ett nyckelfärdigt system, Ecocloud från Ecocloud Automation, en molnbaserad överordnad plattform, som inom loppet av några timmar är installerat och i drift.

– Den här plattformen är precis det som behövs, säger Björn Nord, vd på Ecocloud Automation som är en del av Ecoclime Group. Den nyligen framtagna plattformen är kulmen på en lång erfarenhet och ett svar på den moderna tidens utmaningar och möjligheter.

Plattformen som började säljas så sent som i augusti i år, hade redan innan dess skapat ringar på vattnet:

– Vi blev kontaktade av kunder mitt under utvecklingsfasen, när det var munkavle på projektet, berättar Björn Nord.

Mellanskiktet

Både han och hans kollega Magnus Asplund betonar att de i första hand vill hjälpa ”mellanskiktet” på fastighetsmarknaden. Flerbostadshus som inte tidigare haft något styrsystem, med en area på 2000 kvadratmeter och uppåt. Kostnaden för lösningen, som ligger på c:a 1’000–2’000 kronor i månaden, betalar sig snabbt genom de energibesparingar den genererar.

– Man är snabbt uppe i betydande besparingar, både i vad tjänsterna kan åstadkomma, men också tack vare att det går att se hur fastigheten går och mår i ett system som det här. Det ger ett bra underlag för att vidareutveckla fastigheten och planera för rätt åtgärder, säger Björn Nord.

Björn och Magnus trycker mycket på enkelheten i att använda plattformen, som avlastar kunderna från ingenjörsmässigt komplexa system.

Som att installera en skrivare

Via en rullgardinsmeny kan man enkelt integrera och visualisera alla system som kommunicerar med plattformen, till exempel ventilation, fläktsystem och värmesystem.

– Vår koncern-vd har liknat det vid hur man numera lägger till en skrivare i ett nätverk. När man förut måste skicka ut en IT-tekniker för att installera en skrivare på varje enskild dator, detta tack vare Click-2-connect biblioteket.

 Eftersom plattformen är molnbaserad är det lätt att lägga till nya tjänster i den – som genast blir tillgängliga för samtliga kunder. Att plattformen utvecklas centralt håller också nere utvecklingskostnaderna.

bild

Lågt hängande frukter

Initialt har man lagt till tjänster som väderoptimering som med hjälp av avancerade algoritmer och fastighetens termiska tröghet ökar komforten samtidigt som den minskar både effekt och energiförbrukning, och elprisoptimering, så att man styr elförbrukning efter när elpriset är som lägst. Det är ”lågt hängande frukter”, som Björn Nord och Magnus Asplund kallar det, men allt eftersom plattformen expanderar kommer den att kompletteras med fler tjänster och funktioner.

En viktig poäng är att det är en överordnad, komplett plattform, som överbryggar de tekniska stuprören i en fastighet.

- Och hålla stenkoll på systemens energiförbrukning, säger Magnus. Plattformen kan också ge varningar om något inte verkar stå rätt till. ”Allt fungerar som det ska, men i X fastighet skenar elförbrukningen iväg. Där har vi noterat en avvikelse”.

bild

Undvika utryckningar

Plattformen gör det också enkelt att kontrollera vad som är orsaken till att till ett funktionsfel är, att det till exempel inte kommer något varmvatten i en lägenhet.  Det kan bero på ett fel i själva fastigheten, men det kan också bero på att varmvattenkranen i den enskilda lägenheten inte fungerar som den ska. På så vis kan man undvika de merkostnader som utryckningar av driftpersonal innebär.

– Det är svårt att ekonomiskt värdera nyttan av det, resonerar Magnus.

Även om Ecocloud Automation fortsätter att äga och ansvara för plattformen, för att kunna underhålla och uppdatera den, är datan som genereras öppen för kunden.

– Datan är kundens så att de ska kunna integrera den med andra system om de vill.

Ecocloud ser också plattformen som ett sätt bidra till FN:s klimatmål.

– Vi vill hjälpa till att minska svenska fastigheters klimatavtryck, säger Björn Nord.

Enligt honom är ambitionen med plattformen att den ska vara mer än självfinansierande - att den ska spara mer än den kostar. Just för att kunna hjälpa alla att bidra till klimatmålen utan att det behöver kosta mer pengar.

Läs mer om Ecocloud HÄR!

bild