Ekonomisk ram för Trafikverket

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Enligt Byggföretagens uttalande om Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering bör den ekonomiska ramen för Trafikverket vara minst 96 miljarder kronor årligen under perioden 2026 till 2037. Det nämns att omfattande investeringar behövs under det kommande decenniet för att hantera hela vägunderhållsskulden och åtminstone delvis återställa eftersatt järnvägsunderhåll.

Johan Deremar från Byggföretagen föreslår att överskottsmålet bör överges till förmån för ett balansmål med ett tydligt skuldankare, och att ett skuldmål på 40 procent av BNP skulle frigöra över 500 miljarder kronor under en 10-årsperiod för investeringar i infrastruktur och kraftförsörjning. Byggföretagen betonar även behovet av att förbättra Trafikverkets genomförandeförmåga genom alternativa finansieringsformer, effektivare plan- och tillståndsprocesser samt ökad flexibilitet att ompröva projekt inom gällande plan.

Dessutom påpekar man att de statliga infrastrukturinvesteringarna har legat på i genomsnitt 0,7 procent av BNP sedan början av 2000-talet och att det är nödvändigt att investera i ett förbättrat transportsystem med tanke på befolkningstillväxt, ökad påfrestning på infrastrukturen på grund av klimatförändringar och Sveriges åtaganden inom ramen för Nato-samarbetet.