Byggstarterna stiger med 0,4% i Mars

Foto: Jeriden Villegas / Unsplash

Byggstarterna för nyproduktionsprojekt ökade med 0,4 procent mellan februari och mars enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Under samma period sjönk bostadsbyggandet marginellt med 0,1 procent medan övrigt byggande ökade med 0,6 procent. På årsbasis har Byggstartsindikatorn minskat med 0,4 procent under de senaste tolv månaderna. Bostadsindikatorn har sjunkit med 3 procent medan Indikatorn för övrigt byggande har ökat med 1 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar utvecklingen av nybyggnationen inom bostadssektorn och övriga fastighetssektorer. Indikatorn baseras på data från Byggfaktas byggprojektdatabas och beräknas utifrån de uppskattade byggkostnaderna för de påbörjade nybyggnationsprojekten. Eftersom indikatorerna publiceras med kort tidseftersläpning ger de en tidig indikation på byggkonjunkturen som inte återfinns i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för alla nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, ökade med 0,4 procent under mars, vilket motsvarar samma tillväxttakt som föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år var årstakten -0,4 procent i december, vilket visade en uppgång jämfört med föregående månad.

"Byggstartsindikatorn ökade något i mars. Överlag har indikatorn legat relativt stabilt på nuvarande nivå under det senaste året. Även om osäkerheten kring aktivitetsnivån i de påbörjade projekten fortfarande är betydande, ser situationen något mindre negativ ut nu än tidigare. Ett mer stabilt konjunktur- och ränteläge bidrar till att förbättra förutsättningarna", säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.