Första steget mot ny vårdbyggnad klart

Se hur den underjordiska gången tar form i Skellefteå. Foto: Daniel Marklund / Klas Sjöberg

En betydande milstolpe har uppnåtts i Skellefteå med avslutandet av en ny underjordisk tunnel, känd som en kulvert, som nu står klar som det första förberedande byggprojektet för den nya vårdbyggnaden.

"Det är verkligen en milstolpe," säger Fredrik Ahnorre, huvudprojektledare för den nya vårdbyggnaden i Skellefteå.

En kulvert fungerar som en transportväg för personal och som ledning för media till och från sjukhuset. Media inkluderar vatten, ventilation, el och datainformation för fastighetsteknikerna. Den tre meter breda betongtunneln med armeringsjärn är belägen fyra meter under marknivån.

"Det har krävts en hel del omdragning av vatten- och avloppsledningar samt el," säger Fredrik Ahnorre.

Den gamla kulverten under det tidigare sjukhuset som håller på att rivas kommer också att tas bort. Den är inte tillräckligt bra och ligger dessutom på en yta som behövs för den nya vårdbyggnaden.

"Den måste bort."

Byggnationen av den nya kulverten påbörjades i maj 2023 och togs i bruk i mars 2024. Det är det första projektet som har slutförts som en del av förberedelserna för den nya vårdbyggnaden i Skellefteå.

"Det här är stort, men det är bara början. Det är en liten del av hela processen."