Stölder från byggarbetsplatser ökar – tidigare nedgång bruten

Stölderna sker oftast på kvällar och nätter när det inte pågår någon verksamhet på byggarbetsplatsen. Foto: Johan Wistbacka.

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå.

–Nu gäller det för både rättsstaten och branschen att hålla emot, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef hos branschorganisationen Byggföretagen.

Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar ökade under slutet av 2010-talet. Utvecklingen kulminerade med 5 835 anmälda stölder 2020. Under 2021 rapporterade Brå en tydlig minskning till 4 514 stölder. Under år 2022 anmäldes 4 707 inbrottsstölder från byggarbetsplatser.  

–Det är en ökning med nästan 200 stölder, jämfört med år 2021. Nu vänder antalet stölder återigen uppåt. Statistiken för år 2023 presenteras i april 2024.

–Vi ser det som en tydlig varningssignal. Nivåerna är klart lägre än före pandemin men problemet med stöldligor kvarstår. Värdet på stöldgodset uppgår till miljardbelopp. Allt fler bygg- och anläggningsföretag uppger att man tvingas kalkylera med stölder i samband med anbuden, berättar Tanja Rasmusson.

b
– En särskild åklagare bör utses för att bygga upp kompetens om stöldligornas tillvägagångssätt, anser Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.
Foto: Rosie Alm

Tullen kan stoppa stöldgods

Tullen har sedan den 1 juli 2021 rätt att stoppa misstänkt utgående stöldgods. Tanja Rasmusson anser att de rättsvårdande myndigheterna i nuläget gör vad de kan med befintliga resurser.

Men det kan alltid göras mer och stölderna på byggarbetsplatserna påverkar också tilliten till samhället och rättsväsendet.

Polisen behöver ökade resurser för att uthålligt kunna verka mot stöldligor. Det krävs en förbättrad samordning via Europol för att varaktigt slå undan benen för ligorna, säger Tanja Rasmuson.

Byggföretagen vill också ha en mer strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset.

–Dessutom behöver åklagare och domstolar bli ännu bättre på att bedöma om stölderna är en del av en organiserad brottslighet. En särskild åklagare bör tillsättas för att bygga upp kompetens om stöldligornas tillvägagångssätt, säger Tanja Rasmusson.

b
Polisen behöver enligt branschorganisationen Byggföretagen mer resurser för att få bukt med stölder på byggarbetsplatser som nu ökat i antal. Foto: A. Curell.

Sprängmedel eftertraktat av tjuvar

De sprängmedel som används på byggarbetsplatser är ett eftertraktat stöldgods.

–Tillståndsgivningen för hantering av sprängmedel bör till exempel åvila polisen, inte kommunerna, anser Tanja Rasmusson. 

Stölderna skadar byggföretagen och beställaren genom att byggprojekten fördyras och försenas. Byggföretagens medlemmar vidtar därför åtgärder för miljontals kronor för att undvika stölder och annan byggrelaterad brottslighet.

–En av de viktigaste åtgärderna är att ha in- och utpasseringskontroller med hjälp av ID06-kort, säger Tanja Rasmusson.

DNA-märkning förebygger stölder

Zeppelin Sverige stöldskyddsmärker bland annat entreprenadmaskiner från Caterpillar som säljs eller hyrs ut. Stöldskyddsföreningen (SSF) är leverantör av märkningen.

–CESAR-märkningen, med olika lager av stöldskyddsmärkningar, är en välkänd och vedertagen märkmetod med över 300 000 DNA-märkta maskiner, berättar Robert Ytterberg, Produktansvarig, DNA-märkning/Ceasar hos SSF.

Det nära samarbetet med polismyndigheter, Interpol samt organisationen IAATI (International Association of Auto Theft Investigators) säkerställer att märkningen igenkänns och kan spåras över hela världen.

Även verktyg och andra stöldbegärliga föremål kan DNA-märkas genom att en osynlig vätska appliceras på föremålet. I DNA-vätskan finns 100-tals micropunkter som i kraftig förstoring visar en unik kod som är kopplad till ägaren av produkten.

–Tull och polis kan då med hjälp av en UV-Lampa snabbt se vem de stulna föremålen tillhör och återlämna dem till ägaren, berättar Robert Ytterberg.

Studier i Sverige och Storbritannien visar att stölderna minskar om det av dekaler framgår att föremålen DNA-märkts. Men det krävs ett helhetsgrepp, där alla goda krafter samverkar, för att få bukt med stölderna på byggarbetsplatserna. Här spelar ökade resurser för de rättsvårdande myndigheterna en viktig roll.

b
Genom att DNA-märka stöldbegärliga föremål kan de lättare spåras. Märkningen har också en avskräckande effekt på tjuvarna, visar undersökningar. Foto: Legion 23.

Så minskar du risken för stölder på byggarbetsplatser

-Lås alltid verktygscontainrar, grindar och bilar.

-Placera bevakningskamerorna så att de är svåra att upptäcka för tjuvarna.

-Märk verktygen, helst med DNA-märkning.

-Gör alltid en polisanmälan och var detaljerad om vad som stulits.

-Om möjligt, spärra av brottsplatsen för att underlätta polisens undersökning.

-Ju fler spår som kan säkras desto bättre är det.

Källa: Polisen.

ID06

Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen.

Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För ett effektivt fungerande olycksförebyggande arbete är det av största vikt att både känna till och kunna kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått. Källa: ID06.