Innovativ byggprocess i Selma stad

I Kvarteret Omställningen i Selma stad monteras nu trästommen. Bild: Tm2

Trästommen monteras nu i Framtiden Byggutvecklings första kvarter med en klimatpåverkan som har halverats. Denna trästomme är en central del av det innovativa utvecklingsprojektet Kvarteret Omställningen längs Litteraturgatan i Selma stad. Kombinationen av trä med återanvänd fasad, energieffektiv produktion, korta transporter och snabb monteringstid är grundläggande för att uppnå halverat klimatavtryck.

Monteringen av trästommen bidrar till en minskning av klimatpåverkan med mer än hälften och uppfyller uppdraget från Göteborgs Stad att minska koldioxidutsläppen med 50%.

- Det är kul att se hur vi kan överträffa Göteborgs Stads klimatmål med en minskning på mer än 50%. Dessutom är det imponerande att se hur snabbt och effektivt trästommen monteras nu, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Denna minskning innebär att klimatpåverkan från material och byggprocess är begränsad till högst 200 kg CO2e/m2 BTA. Entreprenören Tm2 samarbetar tätt med Derome, som levererar trästommen.

- Trä har ett lågt klimatavtryck och binder biogent kol under hela dess livslängd, vilket gör att vi kan bidra till att minska koldioxidutsläppen, säger Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig på Derome.

Produktionsmetod, plats, transport och monteringstid, samt användning av lokal råvara från närliggande sågverk är viktiga faktorer för att minska klimatavtrycket.

- Trästommen, prefabricerade planelement, tillverkas i vår fabrik utanför Kungsbacka i en skyddad och torr miljö. På byggplatsen monteras sexvåningshuset till ett tätt klimatskal på sju dagar, vilket gynnar både den omgivande miljön, byggnadens kvalitet och den vidare färdigställningen, säger Andrea Nyberg, projektledare på Derome.